Triển khai phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika gây nên

BẢO NGUYÊN |

Để phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika gây nên, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chủ tịch  UBND tỉnh tại Công điện khẩn số 05/QĐ-UBND ngày 15.9.2015 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ, yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tại sân bay và cửa khẩu, xử lý dịch theo quy định; thực hiện chế độ giám sát, báo cáo dịch theo thẩm quyền.

BẢO NGUYÊN