Triển khai phòng chống sốt rét tại 6 huyện miền núi

Hoàng Việt - Thanh Tùng |

Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét vừa tổ chức tổng kết hoạt động phòng chống sốt rét năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013. Trong năm 2012, dự án đã tập trung phòng bệnh cho người dân sống trong vùng có nguy cơ sốt rét; cung cấp 19.000 chiếc màn đôi về các huyện, phun hóa chất ở 20 lượt xã. Đồng thời, dự án đã đào tạo mới 3 xét nghiệm viên phát hiện ký sinh trùng sốt rét, tập huấn lại cho 20 xét nghiệm viên, đào tạo lại công tác phòng chống sốt rét cho 200 y tế thôn bản và 40 y tế xã, cấp phát 19.500 test chẩn đoán nhanh sốt rét, giám sát 20 điểm kính tuyến huyện/xã và cấp 87 bộ lam mẫu ký sinh trùng sốt rét.

Trong năm 2013, dự án sẽ tiếp tục triển khai tại 65 xã, 406 thôn thuộc 6 huyện, gồm: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Đông GiangNam Giang với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng nhằm hạn chế số vụ dịch, số người mắc và chết do bệnh sốt rét.  

Hoàng Việt - Thanh Tùng