Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình tiếp nhận máy siêu âm màu 3 chiều

|

(QNO) - Ngày 14.1, Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình tiếp nhận một máy siêu âm màu 3 chiều và một máy in màu do Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tặng từ dự án chương trình mục tiêu quốc gia về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Sử dụng máy siêu âm màu 3 chiều ở Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình.
Sử dụng máy siêu âm màu 3 chiều ở Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình.

Máy siêu âm màu 3 chiều có hai đầu dò hiện đại, trong đó có một đầu dò siêu âm tổng quát và một đầu dò siêu âm sản phụ khoa. Nhờ những ưu điểm trên nên ngoài công việc siêu âm tổng quát còn có ưu điểm về chẩn đoán hình ảnh để phát hiện các bệnh khác liên quan đến phụ nữ, thăm khám thai sản.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình đã được các chuyên viên của Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình lắp đặt máy, hướng dẫn cách vận hành và đưa vào sử dụng, khám ngay cho các trường hợp sản phụ đầu tiên.

THANH VIỆT