Trung tâm Y tế Tây Giang trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

ALĂNG NGƯỚC |

Ngày 16.6, tại huyện Tây Giang, Bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tây Giang tổ chức lễ ký kết triển khai hoạt động dự án Bệnh viện vệ tinh, theo đề án của Bộ Y tế.

Theo đó, dự án Bệnh viện vệ tinh tại Trung tâm Y tế huyện Tây Giang được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, nhằm đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, áp dụng chuyển giao một số kỹ thuật mới, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế, giúp đồng bào Cơ Tu vùng biên giới và một số người dân ở cụm bản Lào có cơ hội tiếp cận dịch vụ kỹ thuật y tế chất lượng cao, góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên. Đây là chương trình ký kết chuyên môn ở tuyến huyện đầu tiên thuộc Sở Y tế.

Dịp này, UBND huyện Tây Giang cũng tổ chức tiếp nhận bệnh viện vệ tinh theo dự án đã được ký kết giữa hai đơn vị và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2015 của UBND tỉnh cho Trung tâm Y tế huyện Tây Giang.

ALĂNG NGƯỚC