Từ ngày 7.10, khám sàng lọc miễn phí bệnh tim cho trẻ em

VINH ANH |

Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh cho biết, từ ngày 7.10.2019 sẽ phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh tim, mạch cho trẻ em trong tỉnh.

Đợt 1 tổ chức khám tại huyện Đại Lộc với thời gian và địa điểm cụ thể như sau: Ngày 7.10, buổi sáng khám tại Trường Mầm non (MN) Ái Nghĩa, buổi chiều tại Trường Tiểu học (TH) Nguyễn Đức Thiệu (thị trấn Ái Nghĩa); ngày 8.10, buổi sáng khám tại Trường Mẫu giáo (MG) Bình Minh, buổi chiều tại Trường TH Hứa Văn Tạo (thị trấn Ái Nghĩa); ngày 9.10, buổi sáng khám tại Trường MN Đại An, buổi chiều tại Trường TH Nguyễn Công Sáu (xã Đại An); ngày 10.10, buổi sáng khám tại Trường MG Đại Hòa, buổi chiều tại Trường TH Lê Thị Xuyến (xã Đại Hòa); ngày 11.10, buổi sáng khám tại Trường MN Đại Cường, buổi chiều tại Trường TH Đại Cường (xã Đại Cường)

Đợt 2 tổ chức khám tại huyện Duy Xuyên với thời gian và địa điểm cụ thể như sau: ngày 21.10, buổi sáng khám tại Trường MG Duy Sơn, buổi chiều tại Trường TH Duy Sơn (xã Duy Sơn); ngày 22.10, buổi sáng khám tại Trường MG Duy Trung, buổi chiều khám tại Trường TH Duy Trung (xã Duy Trung); ngày 23.10, buổi sáng khám tại Trường MG Duy Trinh, buổi chiều khám tại các Trường TH Duy Trinh (xã Duy Trinh); ngày 24.10, buổi sáng khám tại Trường MG Duy Châu (xã Duy Châu), buổi chiều khám tại Trường TH Duy Châu (xã Duy Châu); ngày 25.10, buổi sáng khám tại Trường MG Duy Thành, buổi chiều khám tại Trường TH Duy Thành (xã Duy Thành).

TAGS