Tuyển dụng 32 viên chức ngành y tế

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 24.5, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng 32 viên chức ngành y tế. Trong đó, tuyển dụng 6 bác sĩ đào tạo chính quy đang hợp đồng lao động (HĐLĐ) tại các đơn vị; 3 bác sĩ (đào tạo chính quy) đang hợp đồng theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 3.2.1994 của Thủ tướng Chính phủ; 15 cử nhân điều dưỡng (đào tạo liên thông) đang HĐLĐ tại các đơn vị; 1 cử nhân vật lý trị liệu (đào tạo liên thông) đang HĐLĐ tại Trung tâm Y tế Thăng Bình.

CHÂU NỮ