Tỷ lệ giới tính khi sinh đạt 107,5 bé trai/100 bé gái

D.LỆ |

Sáng ngày 26.12, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Dân số (26.12.1961 - 26.12.2016) và tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017.

Trong năm 2016, dân số toàn tỉnh đạt 1.592.197 người. Các biện pháp tầm soát dị dạng, bệnh, dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh được tuyên truyền thực hiện ở 100% xã, phường, thị trấn. Các biện pháp kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh như tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tuyên truyền trực quan, nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, ngăn chặn phân biệt giới… đã được đẩy mạnh, đưa tỷ lệ giới tính khi sinh ở mức 107,5 bé trai/100 bé gái (đạt so với kế hoạch phấn đấu giảm cân bằng giới tính là 108 bé trai/100 bé gái).

D.LỆ