Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh chỉ đạt 6,19%

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - Hiện nay, toàn tỉnh có 6 bệnh viện, 17 trung tâm y tế huyện (trừ Trung tâm Y tế huyện Tây Giang) đã triển khai sàng lọc sơ sinh bằng kỹ thuật lấy máu gót chân trẻ sơ sinh. Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện lấy máu gót chân trẻ sơ sinh cho hơn 7.220 trẻ. Sau xét nghiệm, có 175 trẻ có nguy cơ mắc các dị tật. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh chỉ đạt 6,19% so với tổng số trẻ mới sinh ra sống. Nguyên nhân do thiết bị lấy mẫu máu khô của trung ương hỗ trợ không đáp ứng nhu cầu.

Theo định hướng chương trình dân số - KHHGĐ của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, phấn đầu sàng lọc sơ sinh đạt hơn 30% vào năm 2020 trong tổng số trẻ sinh ra sống trên địa bàn.

NGUYÊN BẢO