Tỷ lệ tiêm chủng trẻ em trên toàn tỉnh đạt hơn 95%

NGUYỄN DƯƠNG |

(QNO) - Ngày 13.9, Sở KH-CN tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng tại tỉnh Quảng Nam và các yếu tố liên quan”. PGS-TS. Nguyễn Khắc Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật y - dược Đà Nẵng chủ trì buổi nghiệm thu.

Đề tài là công trình đánh giá độ bao phủ, chất lượng công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 cũng như xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng của tỉnh.

Qua khảo sát, đánh giá bằng các phương pháp nghiên cứu, đề tài cho thấy tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ luôn đạt hơn 95%; ở trẻ 12 - 36 tháng tuổi: có hơn 97,1% được tiêm chủng đầy đủ và gần 10,6% trẻ được tiêm chủng đúng lịch. Kinh phí đầu tư cho công tác tiêm chủng của tỉnh còn hạn chế, trung bình 85 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, đề tài cũng xây dựng một số giải pháp trong tiêm chủng mở rộng tại tỉnh như: tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tiêm chủng của người dân; nâng cao trình độ nhận thức của cha mẹ/người giám hộ, nhất là ở khu vực vùng sâu vùng xa…

NGUYỄN DƯƠNG