Tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại phải đạt hơn 80% tổng đàn chó mèo

PHÚC LÂM |

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các sở: NN&PTNT, Y tế, Tài chính và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để công tác phòng chống bệnh dại đạt hiệu quả, giảm thiểu số trường hợp chó cắn người, cũng như số người tử vong do bệnh dại. Chỉ thị yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện, xã; tăng cường công tác tuyên truyền về tính nguy hiểm của bệnh dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại và các biện pháp phòng chống bệnh dại hiệu quả đến người dân. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách cụ thể từng hộ nuôi chó của từng thôn, khối phố, bản; thông báo lịch tiêm phòng dại đến từng thôn; yêu cầu tỷ lệ tiêm phòng phải đạt hơn 80% tổng đàn chó mèo của mỗi xã để có miễn dịch chủ động đối với bệnh dại. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh nếu để người chết vì bệnh dại trên địa bàn do tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó mèo không đạt yêu cầu.

Chỉ thị cũng nêu rõ, Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y phối hợp với các địa phương tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó mèo nuôi; Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ca bệnh dại ở động vật; Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bổ sung kịp thời kinh phí phòng chống dịch bệnh dại...

PHÚC LÂM