Tỷ số giới tính khi sinh ở mức 107,31 bé trai/100 bé gái

X.H |

(QNO) - Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh thông tin, hiện nay tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của Quảng Nam ở mức 0,98 - 1%/năm, tỷ lệ giảm sinh duy trì ở mức 0,2%/năm, khống chế tỷ số giới tính khi sinh ở mức 107,31 bé trai/100 bé gái.

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Hiện nay Quảng Nam có tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt hơn 63%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 50%, sơ sinh đạt 80%.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản tập trung vào công tác nâng cao năng lực cán bộ y tế các tuyến từ thôn bản đến xã, huyện. Tính đến năm 2020, Quảng Nam đào tạo 1.000 lượt cán bộ y tế các tuyến về chuyên môn kỹ thuật, đào tạo cô đỡ thôn bản cho vùng sâu, vùng xa.

Các hoạt động truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản được duy trì. Hiện có 3 điểm cung cấp dịch vụ thân thiện vị thành niên tại Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn, Hội An và Trung tâm Kiểm soát Quảng Nam; có 4 câu lạc bộ sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên tại các trường THPT.

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của Sở Y tế, các chỉ số chăm sóc sức khỏe sinh sản còn khác biệt khá lớn giữa vùng sâu, vùng xa (nơi khó tiếp cận dịch vụ y tế, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn) với vùng đồng bằng. Tập tục sinh đẻ tại nhà vẫn còn cao, tử vong sơ sinh, tử vong mẹ chủ yếu xảy ra ở các huyện miền núi.

TAGS