Ưu tiên bố trí vốn nâng cấp hệ thống y tế cơ sở

THÀNH CÔNG |

Ngày 21.9, đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh dẫn đầu có chuyến kiểm tra, khảo sát một số trạm y tế trên địa bàn huyện Tiên Phước, nắm tình hình khám chữa bệnh và xem xét thực trạng, nhu cầu đầu tư cải tạo, nâng cấp. Theo ghi nhận, đa số trạm y tế ở các xã trên địa bàn Tiên Phước đã làm tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu, chủ động phòng chống dịch, tiêm chủng cho trẻ và công tác truyền thông cho người dân địa phương. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất xuống cấp, trong khi hệ thống thiết bị cũ, lạc hậu, nhân lực hạn chế,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh cho người dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn, cũng như đề xuất của địa phương về điều kiện cơ sở vật chất, cũng như hệ thống hoạt động của các trạm y tế xã hiện nay. Đồng chí Lê Văn Thanh yêu cầu các Sở Y tế, Tài chính xem xét đưa vào kế hoạch bố trí vốn để từng bước tháo gỡ khó khăn chung của huyện Tiên Phước. Trong đó, ưu tiên cho những địa điểm cấp thiết tại các trạm y tế xã để đảm bảo tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho người dân.

THÀNH CÔNG