Ưu tiên xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho các cơ sở y tế

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 7.8, UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Y tế, Sở Kế hoạch đầu tư và Sở Tài nguyên - môi trường về việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải bệnh viện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, bên cạnh việc đầu tư về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục cụ cho công tác khám chữa bệnh, ngành y tế cũng đã chú trọng đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý nước thải tại các cơ sở khám chữa bệnh nhằm cải thiện, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Đến nay, các bệnh viện và trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa tuyến huyện đã được đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số đơn vị chưa được đầu tư như cụm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống sốt rét & bướu cổ, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông - giáo dục sức khỏe (thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, gọi tắt là CDC, dự kiến sẽ thành lập năm 2019). Ngày 15.6 vừa qua, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1877/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập và trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, trong đó giao Sở Y tế lập chủ trương đầu tư hệ thống xử lý chất thải tại các đơn vị y tế này. Hiện nay, Sở Y tế đã có kế hoạch, dự án xây dựng cụ thể những công trình này bằng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Bộ Tài nguyên - môi trường, và đề nghị giao cho Sở Tài nguyên - môi trường triển khai bằng nguồn kinh phí này. Thay vào đó, Sở Y tế đã có Tờ trình số 1008/TTr-SYT gửi UBND tỉnh đề nghị chuyển nguồn kinh phí của 2 công trình Bệnh viện Lao và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xây dựng cho những nơi còn thiếu, chưa có hệ thống xử lý nước thải. Những đơn vị chưa có hệ thống này là Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh; Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc; Trung tâm Y tế huyện Núi Thành. Đây là các cơ sở y tế thực hiện công tác xét nghiệm, khám chữa bệnh, lượng nước thải trung bình từ 15 đến 30m3/ngày đêm nhưng chưa được xử lý và xả trực tiếp ra môi trường.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tiếp nhận các ý kiến xoay quanh vấn đề này, đồng thời yêu cầu các bên liên quan cần sớm có kế hoạch cụ thể để bố trí linh hoạt kinh phí thực hiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cũng lưu ý, cần ưu tiên cho những nơi chưa có hệ thống xử lý nước thải, còn những nơi đã có nhưng xuống cấp thì nhanh chóng tìm cách khắc phục, đảm bảo vệ sinh an toàn cho môi trường.

NGUYỄN DƯƠNG