Vận động hiến 5.405 đơn vị máu

V.A |

Theo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh, 6 tháng đầu năm, hoạt động HMTN đã thu nhận được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của công tác HMTN đã có chuyển biến, mạng lưới tuyên truyền vận động HMTN đã được hình thành và từng bước hoàn thiện phát triển. Số lượng người HMTN tăng. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức thành lập được 16 ngân hàng máu sống với 505 thành viên, nâng tổng số ngân hàng máu sống lên 51 đội với 1.179 thành viên. Từ ngày 1.11.2012 đến ngày 31.5.2013, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã tổ chức được 22 đợt hiến máu, tiếp nhận 5.405 đơn vị máu (đạt 67,5% chỉ tiêu năm 2013). Ngoài ra Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam lấy máu người nhà bệnh nhân 251 đơn vị máu. Được biết, hầu hết các địa phương, đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch vận động như Quế Sơn, Hội An, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, TP.Tam Kỳ…

V.A