Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

DIỄM LỆ |

Sáng 17.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về việc xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) giai đoạn 2019 - 2020.

Theo BHXH tỉnh, ước đến cuối năm 2018 số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 172 nghìn người, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hơn 154 nghìn người, BHXH tự nguyện hơn 1.800 người. Hiện vẫn còn hơn 20% (khoảng 43 nghìn người) chưa tham gia BHXH bắt buộc, 18% (hơn 34 nghìn người) chưa tham gia BHTN, số người tham gia BHXH tự nguyện giảm hàng năm. Căn cứ trên kết quả đạt được và tiềm năng tăng lao động trong thị trường lao động của tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã xây dựng 2 phương án phát triển đối tượng tham gia BHXH. Phương án 1, tăng từ 90 - 95% đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN trong tổng số người bắt buộc phải tham gia, tăng từ 30 - 50% đối tượng tham gia BHXH tự nguyện so với năm 2018. Phương án 2, tăng từ 85 - 90% đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN trong tổng số người bắt buộc phải tham gia, tăng từ 30 - 50% đối tượng tham gia BHXH tự nguyện so với năm 2018.

Sau khi nghe ý kiến phân tích của các ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh yêu cầu sở LĐ-TB&XH cùng BHXH tỉnh nghiên cứu lại các phương án và đưa ra chỉ tiêu phù hợp, đưa ra chỉ tiêu phải kèm giải pháp đảm bảo thực hiện được chỉ tiêu.

DIỄM LỆ