Xây dựng công trình phụ tại 8 trạm y tế xã

PHƯỚC TÙNG |

(QNO) - Tin từ UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã thống nhất cho phép sử dụng kinh phí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2014  để đầu tư xây dựng nhà vệ sinh, giếng cấp nước tại 8 trạm y tế xã thuộc 4 huyện.

Cụ thể,  huyện Thăng Bình  sẽ  đầu tư xây dựng nhà vệ sinh, giếng cấp nước cho 4 trạm y tế các xã Bình Trung, Bình Tú, Bình Nam, Bình Minh; huyện  Quế Sơn có 2 trạm gồm có Quế Châu, Quế Thuận;  huyện Hiệp Đức (Trạm Y tế Thăng Phước) và huyện Duy Xuyên (Trạm Y tế xã Duy Tân).

PHƯỚC TÙNG