Xây dựng nông thôn mới ở Hội An: Vận động các xã hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế

MỸ LỆ |

Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc tiêu chí số 15 (tiêu chí về y tế) trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Các xã đạt chuẩn NTM phải đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt hơn 85%. Ở Hội An, đến nay các xã Cẩm Hà, Cẩm Thanh, Tân Hiệp và Cẩm Kim đều đạt tiêu chí số người tham gia BHYT trong việc xây dựng xã NTM và xã NTM nâng cao.

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT là một trong những tiêu chí xã nông thôn mới.Ảnh: MỸ LỆ
Tỷ lệ người dân tham gia BHYT là một trong những tiêu chí xã nông thôn mới. Ảnh: MỸ LỆ

Bà Trương Thị Minh Tâm - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP.Hội An cho biết, đơn vị phối hợp với các ngành hữu quan, địa phương và cơ quan truyền thông phổ biến chính sách BHYT; thông tin, đa dạng hóa các hình thức truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về tính ưu việt của chính sách BHYT. Các địa phương xây dựng NTM đã tích cực vận động người dân tham gia BHYT, trong đó có vai trò rất lớn của các điểm thu, đại lý bảo hiểm y tế và các tổ tuyên truyền tại địa phương trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT.

Hội An đang nỗ lực phấn đấu về đích NTM vào tháng 9.2020 với các mục tiêu: xã Cẩm Kim đạt chuẩn NTM, xã Cẩm Thanh và xã Cẩm Hà được tái công nhận xã NTM và đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã Tân Hiệp giữ vững chuẩn NTM và đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Đối với xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà - hai địa phương hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu thì phải đạt tiêu chí có 95% số dân tham gia BHYT. Theo đánh giá từ Ban Điều phối NTM thành phố, số người tham gia BHYT tại xã Cẩm Thanh đạt 96,01%, tại xã Cẩm Hà đạt 96,05%.

Ông Nguyễn Hùng Linh - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh cho biết: “Địa phương đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền nhằm đưa chính sách BHYT đến với người dân thông qua hệ thống đài truyền thanh của xã, công tác cổ động trực quan, vận động trực tiếp qua các cuộc họp tổ dân cư cũng như tuyên truyền về xây dựng NTM. Đồng thời, địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập, từ đó người dân có đủ điều kiện để tham gia chính sách BHYT. Đặc biệt sau dịch Covid-19, người dân đã ý thức rõ hơn lợi ích của chính sách BHYT”.

Cẩm Kim hoàn thành xây dựng NTM trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, song đến nay số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 94,5%, vượt 9,5% so với chỉ tiêu. Hiện, Ban điều phối NTM thành phố đã hoàn thiện hồ sơ để gửi tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM trước tháng 9 năm nay. Như vậy đến nay, các xã Cẩm Hà, Cẩm Thanh, Tân Hiệp và Cẩm Kim đều đạt tiêu chí số người tham gia BHYT trong việc xây dựng xã NTM và xã NTM nâng cao. Đặc biệt, để vận động người dân tham gia BHYT đạt hơn 85% (đối với xã NTM) và hơn 95% (đối với xã NTM nâng cao), Phòng GD-ĐT thành phố đã triển khai hiệu quả nhiều biện pháp nhằm đưa chính sách BHYT đến các trường học, vận động phù hợp với điều kiện của từng cấp học để học sinh các trường tiểu học và THCS tham gia BHYT trong từng năm học.

TAGS