Xây dựng phương án tự chủ ngân sách cho các đơn vị y tế công lập

NGUYỄN DƯƠNG |

(QNO) - Sáng 26.5, UBND tỉnh có buổi làm việc với các sở, ban, ngành liên quan để thảo luận về việc triển khai cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 37 đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc, trong đó tuyến tỉnh 18 đơn vị, tuyến huyện 19 đơn vị. Ngoài ra, tuyến huyện còn có 18 trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh. Tổng số cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập là 5.913 người. Tính đến năm 2016, ngành y tế tỉnh chỉ có 2 loại đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên: 33 đơn vị, trong đó tuyến tỉnh 14 đơn vị, tuyến huyện 19 đơn vị; đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên: 4 đơn vị đều thuộc hệ dự phòng tuyến tỉnh.

Tại buổi làm việc, công tác chuẩn bị thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập cũng đã được đưa ra thảo luận một cách kỹ càng. Theo đó, trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tiến hành rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở về con người, cơ sở hạ tầng, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt là khả năng thu qua dịch vụ khám chữa bệnh của từng đơn vị để làm cơ sở xác định đơn vị hiện tự chủ tài chính ở mức độ nào và xây dựng lộ trình tự chủ cho từng đơn vị sự nghiệp.

Theo kế hoạch, dự kiến đến năm 2021 sẽ có 3 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh tự đảm bảo ngân sách chi thường xuyên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Ngoài ra, sẽ có 33 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, trung tâm chuyên khoa, trung tâm y tế đảm bảo một phần ngân sách chi thường xuyên.

Những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai lộ trình này cũng đã được đại diện các đơn vị y tế kiến nghị như: một số đơn vị nguồn thu không ổn định, các hoạt động không đảm bảo chi; sự chênh lệch giá khám chữa bệnh ở người có BHYT và không có BHYT gây khó khăn lớn cho các bệnh viện khi thực hiện tự chủ tài chính; giá thu dịch vụ theo Thông tư liên tịch 37 không thay đổi nhưng các chi phí về nâng lương, chi phí trượt giá hằng năm gia tăng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đề nghị các đơn vị y tế cần tập trung thảo luận về việc xây dựng lộ trình triển khai cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó mỗi đơn vị đều có lộ trình riêng phù hợp với thực tế thu chi của đơn vị. Quan trọng nhất là phải đảm bảo quyền và lợi ích của cán bộ, nhân viên sau khi chuyển sang cơ chế tự chủ. Bởi một khi đã tự chủ thu chi thì cần phải thay đổi triệt để nhằm thu hút bệnh nhân tới khám chữa bệnh. Một cơ sở y tế mà không có người tới khám thì không thể có tiền lương để chi trả cho các y bác sĩ.

NGUYỄN DƯƠNG