Xây dựng quy trình hỗ trợ y tế cho chuyên gia nhập cảnh làm việc trên địa bàn tỉnh

THÀNH CÔNG |

Chiều 23.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các sở, ban ngành về xây dựng quy trình hỗ trợ y tế cho các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý nhập cảnh làm việc trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn tạm thời của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về “Quy trình đón các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh Quảng Nam” đề cập 4 bước, từ công tác chuẩn bị đến hoạt động ở khu cách ly.

Trong đó, phân nhiệm rõ công việc từng đơn vị, sở ngành liên quan, dự lường các tình huống phát sinh khi đoàn nhập cảnh không có hoặc có biểu hiện triệu chứng bệnh; di chuyển đến nơi cách ly, xử lý rác thải, khử khuẩn phương tiện vận chuyển, thông báo, giải thích với các thành viên nhập cảnh về việc lấy mẫu xét nghiệm.

Tại cơ sở cách ly tập trung, người nhập cảnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 2 lần, do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện tại cơ sở cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V. Việc cách ly tập trung được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bố trí cán bộ thường trực của các sở ngành liên quan tại khu cách ly theo quy định.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn thiện nhiều nội dung liên quan đến việc xây dựng quy trình hỗ trợ y tế cho chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý nhập cảnh làm việc trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kết luận, trong bối cảnh các hoạt động đã được bình thường, giao Sở Y tế với vai trò cơ quan thường trực hoàn thiện quy trình, tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh ban hành, làm cơ sở cho việc triển khai phòng chống dịch song hành với việc đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội và các hoạt động khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu phải thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt các khâu, giữ nguyên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan cũng như kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cấp tỉnh để có chỉ đạo phù hợp.

TAGS