Xây dựng trạm y tế tuyến xã đủ sức giảm tải cho tuyến trên

XUÂN HIỀN |

Chiều 25.2, Sở Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2151 về tuyên truyền đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Trạm y tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình giai đoạn 2019 - 2020”.

Theo đó, qua 3 năm triển khai “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Sở Y tế đã xây dựng và ban hành chế tài xử lý vi phạm quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp trong cơ quan, đơn vị và được đánh giá cao trong việc triển khai thực hiện cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp. Qua 3 năm, toàn ngành có 2 viên chức bị kỷ luật vì vi phạm quy tắc ứng xử.

Về xây dựng “Trạm y tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình giai đoạn 2019 - 2020”, Sở Y tế triển khai kế hoạch này nhằm đưa các trạm y tế tuyến xã phát triển theo hướng toàn diện, phối hợp, lồng ghép giữa dự phòng và điều trị, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, mang lại hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Dự kiến năm 2019 có 40 trạm y tế xã đảm bảo đủ tiêu chuẩn để tổ chức triển khai mô hình trạm y tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình và sẽ có 29 trạm y tế triển khai mô hình điểm.

Dịp này, Sở Y tế tổng kết hội thi viết tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp”. Ban tổ chức đã chọn ra 10 cá nhân, tập thể có bài viết tốt để trao thưởng.

XUÂN HIỀN