Xem xét tăng chỉ tiêu giường bệnh cho Bệnh viện Nhi

VINH ANH |

Chiều qua 29.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì cuộc họp với Bệnh viện Nhi Quảng Nam để nghe báo cáo kết quả hoạt động trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2015.

Sau hơn 10 năm hoạt động, Bệnh viện Nhi Quảng Nam đang gặp nhiều khó khăn liên quan về nguồn nhân lực,  trang thiết bị và cơ sở vật chất. Đặc biệt, do cơ sở vật chưa đáp ứng nên bệnh viện thường xuyên bị quá tải. Đơn cử như quy mô giường bệnh của bệnh viện chỉ 100 giường, trong khi số bệnh nhân điều trị nội trú có lúc tăng lên đến 250 bệnh nhân; Khoa Sơ sinh trong 2 năm gần đây số lượng bệnh nhân tăng gấp 2 lần… Tại cuộc họp, lãnh đạo Bệnh viện Nhi mong muốn tỉnh cần quan tâm, đầu tư xây dựng thêm khu điều trị nội trú, trang bị thêm một số máy móc mới, tăng chỉ tiêu giường bệnh kèm theo tăng chỉ tiêu biên chế cho bệnh viện…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện. Về những kiến nghị của bệnh viện, đồng chí Lê Văn Thanh đề nghị bệnh viện cần lập đề án tổng thể giai đoạn 2016 - 2020 về định hướng phát triển, trong đó đề cập những mục tiêu cụ thể, từ đó mới tính đến việc đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở vật chất. Trước mắt, Sở Y tế cần xem xét, thẩm định việc tăng chỉ tiêu giường bệnh và cân đối chỉ tiêu biên chế cho bệnh viện; đồng thời khảo sát cụ thể về trang thiết bị, qua đó tham mưu với UBND tỉnh đầu tư kịp thời.

VINH ANH