Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu về tiêm chủng trên địa bàn tỉnh

LY NGUYỄN |

(QNO) - Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức xét duyệt đề cương của đề tài “Nâng cao chất lượng và mở rộng độ bao phủ của tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020” của ngành y tế.

Nội dung của đề tài nghiên cứu đặc biệt chú trọng vào việc rà soát đánh giá những kết quả đạt được về tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2000-2015, đề ra phương hướng giải quyết, kế hoạch và mục tiêu cho tiêm chủng mở rộng đến năm 2020. Mục đích của đề tài là đánh giá thực trạng tiêm chủng mở rộng đã thực hiện, từ đó tiến hành nâng cao và mở rộng độ bao phủ, chất lượng tiêm chủng cho người dân, đặc biệt là những vùng miền núi và khó khăn. Đây là một đề tài cấp thiết, phù hợp và đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo được niềm tin cho người dân trong việc tiêm chủng mở rộng và đã được hội đồng xét duyệt đổi tên thành “Đánh giá hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng và các yếu tố liên quan” để phù hợp hơn với những tiêu chí đưa ra, đồng thời ghi nhận những ý kiến thảo luận và góp ý để góp phần xây dựng đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

Được biết, chương trình tiêm chủng mở rộng hàng năm là mục tiêu ưu tiên của ngành y tế tỉnh, được tổ chức thường xuyên và đạt kết quả cao, góp phần giảm tỷ lệ mắc các bệnh cũng như thanh toán các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em.

LY NGUYỄN