BIDV Quảng Nam thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng cán bộ năm 2022

P.V |

(PR) - Ngày 18/08/2022 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2022.

Theo đó thời gian nộp hồ sơ từ ngày  22/8/2022 đến hết ngày 03/09/2022. Tuy nhiên, do thời gian từ ngày 01- 03/9/2022 trùng với thời gian nghỉ lễ, nên Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Nam thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 15/09/2022.

Nộp hồ sơ dự tuyển tại:  Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Quảng Nam địa chỉ: 112 Phan Bội Châu – Tam Kỳ- Quảng Nam.

Trong giờ làm việc: Sáng từ 7giờ  30 – 11 giờ 30; Chiều 13 giờ 30 – 17 giờ 30 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

Mọi thông tin khác tại thông báo tuyển dụng ngày 18/08/2022 không thay đổi.

Thông tin số điện thoại liên hệ:

Trần Thị Khánh Vân      – 0905 750 343

Nguyễn Thị Sưa             -  0983 148 595

Trân trọng thông báo!

BIDV Quảng Nam thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2022

P.V |

(PR) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2022, cụ thể như sau: