Công ty cổ phần Cẩm Hà thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

P.V |

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Số 286 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2021)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

2. Tên viết tắt:  VINAFOR CẨM HÀ

3. Địa chỉ trụ sở chính: 448 Hùng Vương – phường Thanh Hà – TP. Hội An – Tỉnh Quảng Nam

4. Số Điện thoại: 0235 386 1319   Số Fax: 02353862180   Website: http://camhafuniture.com

5. Vốn điều lệ: 44.877.310.000 đồng.

6. Mã cổ phiếu: CHC

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng -Số hiệu tài khoản: 0041000001716.

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4000101407 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 29 tháng 12 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 15 tháng 09 năm 2021.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Chi tiết: sản xuất, chế biến gỗ và lâm sản khác, sản xuất các sản phẩm từ gỗ. Mã số: 1629.

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Các sản phẩm từ gỗ.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho mục đích đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội thất của công ty.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà

2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.243.865 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 2.243.865 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động: 22.438.650.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 22.438.650.000 đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch được UBCKNN chấp thuận.   

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn.

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/02/2022

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: thông qua các thành viên lưu ký

- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: tại trụ sở CTCP Cẩm Hà

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/02/2022

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Số tài khoản: 114002890979

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hội An

12. Các tổ chức liên quan:

Tổ chức tư vấn:

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 12&17, Tòa nhà Vietcombank – 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Điện thoại:  024 3936 0261     Fax: 024 3936 0262

Website:    www.vcbs.com.vn

CN Đà Nẵng:  Tầng 12, 251 Nguyễn Văn Linh – Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3888991         Fax: 0236.3888881

Công ty kiểm toán:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Trụ sở chính:  Số 01 Lê Phụng Hiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:  024 3824 1990                      Fax: 024 3825 3973

Website:  www.aasc.com.vn

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Tổ chức phát hành:

Công ty cổ phần Cẩm Hà

Trụ sở chính: 448 Hùng Vương – phường Thanh Hà – TP. Hội An – Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:  0235 386 1319   Số Fax: 0235 3862 180

Website: http://camhafurniture.com

Tổ chức tư vấn:

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 12&17, Tòa nhà Vietcombank – 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Điện thoại:  024 3936 0261         Fax: 024 3936 0262

Website: www.vcbs.com.vn

CN Đà Nẵng: Tầng 12, 251 Nguyễn Văn Linh – Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3888991          Fax: 0236.3888881

>> Tệp thông báo có đóng dấu đỏ của công ty