Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13.8 đến ngày 19.8.2022

P.V |

 (PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/08/2022 đến ngày 19/08/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, xử lý rỉ dầu, phóng điện, phát nhiệt, quá tải MBA có thể gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 16/8/2022 (6h00 - 12h00)

Thôn 9, thôn 10 Tam Mỹ, thôn 8 Tam Trà

Ngày 17/8/2022 (6h00 - 10h00)

Trạm Tam Anh Bắc 4

Ngày 18/8/2022 (6h00 - 8h00)

Trạm phá dỡ tàu biển

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 13/8/2022 (7h30 - 9h30)

Đường Trương Chí Cương  KP Phương Hòa Nam phường Hòa Thuận

Ngày 13/8/2022 (9h30 - 11h30)

Nhà công vụ CA tỉnh Quảng Nam phường Hòa Thuận

Ngày 13/8/2022 (14h00 - 17h00)

Tổ 3, 4, KP 4, phường An Sơn

Ngày 15/8/2022 (14h30 - 17h00)

KP Đông Trà phường Hòa Thuận

Ngày 16/8/2022 (04h30-06h00 và 15h30-17h00)

Xã Tam Thanh; thôn Quý Ngọc, Phú Quý xã Tam Phú.

Ngày 16/8/2022 (4h30 - 17h00)

Trạm VietGap xã Tam Phú; trạm Tam Thanh 1, Tam Thanh 3, Tam Thanh 5, KDL Tam Thanh xã Tam Thanh.

Ngày 17/8/2022 (7h00 - 11h00)

Tổ 4, KP Hương Trà Đông phường Hòa Hương

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 16/8/2022 (7h00 - 10h30)

Trạm Tiên Sơn 4 xã Tiên Sơn

Ngày 18/8/2022 (6h00 - 10h30)

Trạm Tiên Mỹ 1 xã Tiên Mỹ

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 17/8/2022 (6h30 - 8h45)

Trạm Hòa Bình 2 xã Tam Thái

Ngày 17/8/2022 (9h00 - 11h00)

Trạm Tam Thái 7 xã Tam Thái

Ngày 17/8/2022 (14h00 - 17h00)

Tam Thái 8, Phú Trà 3, XT C trạm Phú Trà 1 xã Tam Thái

Ngày 19/8/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm Tam Phước 6 xã Tam Phước

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 13/8/2022 (6h00 - 11h30)

Xã Trà Giang

Ngày 14/8/2022 (6h00 - 11h00)

Một phần xã Trà Bui

Ngày 17/8/2022 (6h30 - 12h00)

Sông Tranh 2

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 13/8/2022 (6h00 - 11h30)

Trạm Hà Lam 3

Ngày 15/8/2022 (6h00 - 8h00)

Trạm Phước Châu

Ngày 15/8/2022 (8h30 - 10h30)

Trạm Bình Khương

Ngày 15/8/2022 (13h30 - 15h30)

Trạm Bình Hiệp

Ngày 15/8/2022 (15h30 - 17h30)

Trạm Tú Mỹ 2

Ngày 16/8/2022 (5h00 - 15h00)

Trạm Hà Lam 1, Hà Lam 5, Hà Lam 1-2

Ngày 16/8/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm DOMEX

Ngày 16/8/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm Trường CSGT 2

Ngày 16/8/2022 (13h30 - 16h00)

Trạm Silica 1

Ngày 17/8/2022 (6h00 - 8h00)

Trạm Bình An 3

Ngày 17/8/2022 (8h30 - 10h30)

Trạm Tuần Dưỡng 3

Ngày 17/8/2022 (13h30 - 15h30)

Trạm An Thái 2

Ngày 17/8/2022 (15h30 - 17h30)

Trạm Tịnh Yên

Ngày 18/8/2022 (6h00 - 8h00)

Trạm Hà Bình 4

Ngày 18/8/2022 (8h30 - 10h30)

Trạm Hà Bình 1

Ngày 18/8/2022 (13h30 - 15h30)

Trạm Quán Hương

Ngày 18/8/2022 (15h30 - 17h30)

Trạm Huyện ủy 3

Ngày 19/8/2022 (15h30 - 17h30)

Trạm N18

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 16/8/2022 (6h00 - 11h30)

Thôn Phú Bình xã Quế Thọ, thôn Nhì Tây xã Bình Lâm

Ngày 17/8/2022 (6h00 - 11h00)

Một phần xã Phước Gia

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 16/8/2022 (6h00 - 10h00)

Trạm Phước Sơn 5, Phước Sơn 8

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 16/8/2022 (7h30 - 11h00)

Một phần thôn Phước Thượng xã Quế Thuận

Ngày 18/8/2022 (7h00 - 9h00)

Một phần thôn Phước Dương xã Quế Thuận

Ngày 18/8/2022 (9h30 - 11h30)

Một phần thôn Phước Thành xã Quế Châu

Ngày 18/8/2022 (13h30 - 15h30)

Một phần thôn Phước Thượng xã Quế Thuận

Ngày 18/8/2022 (15h30 - 17h30)

Một phần thôn Phước Dương xã Quế Thuận

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 16/8/2022 (5h00 - 15h30)

Trạm Chợ Võ; Chiêm Sơn; NLMT Chiêm Sơn T1; NLMT Chiêm Sơn T2 và hầm Chiêm Sơn

Ngày 17/8/2022 (5h00 - 14h00)

Một phần thôn Lang Châu Bắc xã Duy Phước

Ngày 17/8/2022 (5h00 - 14h00)

Một phần thôn Thi Thại xã Duy Thành

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 15/8/2022 (5h00 - 14h00)

Một phần thôn Bến Đền xã Điện Quang

Ngày 16/8/2022 (6h00 - 11h00)

Thôn An Tự, Thanh Tú xã Điện Thắng Nam

Ngày 16/8/2022 (6h30 - 10h00)

Thôn Hạ Nông Trung xã Điện Phước

Ngày 18/8/2022 (5h00 - 14h00)

Một phần thôn Bảo An xã Điện Quang

Ngày 18/8/2022 (6h00 - 11h00)

Trạm Điện Hồng 1 (T1/3), Giáo Ái Bắc

Ngày 18/8/2022 (6h30 - 9h30)

Công ty CP Đồng Tổ

Ngày 18/8/2022 (6h30 - 10h00)

Một phần khối phố 2 và 2A phường Điện Nam Bắc

Ngày 19/8/2022 (5h00 - 14h00)

Một phần thôn Bảo An, xã Điện Quang

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 15/8/2022 (6h00 - 12h00)

KS Hà An Vitour

Ngày 15/8/2022 (13h30 - 16h30)

Thôn Thanh Tam, Thanh Nhứt xã Cẩm Thanh

Ngày 16/8/2022 (6h00 - 8h00)

Trường Skyline

Ngày 16/8/2022 (8h00 - 10h00)

KS Vạn Lợi

Ngày 16/8/2022 (9h30 - 11h30)

KS Hoàng Như

Ngày 16/8/2022 (13h30 - 15h15)

KS Hoàng Như 2

Ngày 16/8/2022 (15h15 - 17h00)

KS Romery

Ngày 17/8/2022 (6h00 - 8h00)

Trường Thủy Lợi 2

Ngày 17/8/2022 (8h00 - 10h00)

KS Toàn Cầu

Ngày 17/8/2022 (9h30 - 11h30)

Trạm Thanh Bình 4

Ngày 17/8/2022 (13h30 - 15h15)

KSVĩnh hưng 4

Ngày 17/8/2022 (15h15 - 17h03)

KS CHIC

Ngày 18/8/2022 (6h00 - 8h00)

Trạm XN Mộc T1

Ngày 18/8/2022 (8h00 - 10h00)

NMN Thanh Hà

Ngày 18/8/2022 (9h30 - 11h30)

Nhà máy XL Rác thải

Ngày 18/8/2022 (13h30 - 15h15)

Trạm Đặng Thị Bảy

Ngày 18/8/2022 (15h15 - 17h00)

Công ty Mạnh Tiến

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 17/8/2022 (05h00-05h30 và 12h30-13h00)

Trạm Hà Thanh, Hà Thanh 2, đất màu Nà Ngọc Thạch, Tân Hà, đất màu Đại Lãnh, Đại Lãnh 1, Đại Lãnh 2, thôn 15 Đại Lãnh, Tịnh Đông Tây, bơm Gò Cấm, thôn 12 Đại Lãnh, thôn 12-2 Đại Lãnh, thủy điện Sông Cùng

Ngày 17/8/2022 (5h00 - 13h00)

Xã Đại Hưng, trạm bơm Hà Tân, Đại Lãnh 3, Thượng Đức, Gò Giữa, Đại Lãnh 8, thôn 10 Đại Lãnh, Trại giam An Điềm.

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 17/8/2022 (5h00 - 13h00)

Xã Cà Dăng

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 16/8/2022 (4h00 - 15h00)

Xã Lăng, Tr'Hy, A Xan, Ga Ri, Ch'Ơm

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 6.8 đến ngày 12.8.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/08/2022 đến ngày 12/08/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30.7 đến ngày 5.8.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30/07/2022 đến ngày 05/08/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.7 đến ngày 29.7.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/07/2022 đến ngày 29/07/2022 với nội dung như sau: