Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14.5.2022 đến ngày 20.5.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/05/2022 đến ngày 20/05/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 16/5/2022 (7h00 - 15h00)

Trạm Đài Không Lưu, Cảng Hàng Không

Ngày 17/5/2022 (05h00-06h00 và 14h00-15h00)

Trạm HTX Tam Anh 1, Tam Anh Bắc 1, 2, 4, 5

Ngày 17/5/2022 (5h00 - 15h00)

Trạm Tam Anh 3-2, Tam Anh Bắc 3, Tam Xuân 4-6, Tam Anh 3-1, XD Giao Thông 9, An An Hòa T1, An An Hòa T2, Chợ Bà Bầu, Tam Xuân 1-7, Bà Bầu 2, An Thanh_NLMT, Điện Phước_NLMT, Nghĩa Hành_NLMT, Nam Trà My_NLMT, Sơn Tịnh_NLMT, Tam Anh 3-4, Công ty Linh Sương

Ngày 17/5/2022 (5h00 - 15h00)

Trạm Tam Anh Bắc 3

Ngày 17/5/2022 (5h00 - 15h00)

Trạm Tam Anh 3-1

Ngày 18/5/2022 (7h00 - 15h00)

Trạm Tam Giang 1

Ngày 18/5/2022 (8h00 - 16h00)

Trạm An Tân 3

Ngày 20/5/2022 (7h00 - 16h00)

Trạm Tam Sơn 3, 6, 8, Thuận Yên Tây

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 14/5/2022 (05h00-06h00 và 14h00-15h00)

Hai bên đường từ ngã tư Trần Cao Vân - Phan Chu Trinh đến Cầu Tam Kỳ  và toàn bộ phường Hòa Hương, một phần phường Trường Xuân.

Ngày 14/5/2022 (5h00 - 15h00)

Hai bên đường Trần Cao Vân từ Ngã tư Nam Ngãi-Phan Chu Trinh đến Ngã tư Trần cao Vân - Hùng Vương; KP 1;2 phường An Xuân; KP 3; 4 phường An Sơn

Ngày 15/5/2022 (7h00 - 15h00)

XNM Trường Giang

Ngày 17/5/2022 (6h30 - 11h00)

KP Trà Cai, phường Hòa Thuận

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 16/5/2022 (05h00 - 05h30 và 09h30 - 10h00)

Xã Tam Vinh, xã Tam Lộc, NLMT mặt trời xanh, NLMT Viên Ngọc Xanh, NLMT 138, NLMT Sâm Sâm, NLMT Kỳ Nam, NLMT Kỳ Hưng

Ngày 16/5/2022 (5h00 - 10h00)

Trạm Tam Lộc 1,2,5,9, xã Tam Lộc, Trạm Tam Thành 11, xã Tam Thành

Ngày 16/5/2022 (05h00 - 05h30 và 15h30 - 16h00)

Xã Tam Thành

Ngày 16/5/2022 (5h00 - 16h00)

Trạm Tam Thành 1,2,3,4,5,6,7,10, xã Tam Thành

Ngày 19/5/2022 (05h00-06h30 và 15h00-16h30)

Trạm Tam Thành 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, xã Tam Thành

Ngày 19/5/2022 (5h00 - 16h30)

Trạm Tam Thành 8, 9, xã Tam Thành

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 15/5/2022 (6h30 - 15h30)

Trạm Bệnh Viện và Trạm Trung Tâm Y Tế: Tổ Đàng Nước

Ngày 16/5/2022 (6h00 - 17h30)

Một phần thôn Dương Lâm, xã Trà Dương

Ngày 18/5/2022 (06h30-07h00 và 16h00-16h30)

Trạm UB Trà Đốc

Ngày 18/5/2022 (6h30 - 16h30)

Xã Trà Đốc

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 15/5/2022 (6h30 - 16h30)

Xã Trà Nam, Trà Linh

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 16/5/2022 (5h00 - 10h00)

Trạm Gò Khan, xã Bình Quế

Ngày 16/5/2022 (05h00 - 05h30 và 15h30 - 16h00)

Trạm Trạm An Thành 1, 2, Trạm Bình An 1, 2, Bưu cục Quán Gò, xã Bình An.

Ngày 16/5/2022 (7h00 - 9h30)

Thôn Tất Viên xã Bình Phục

Ngày 16/5/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm Bình Phục 5

Ngày 16/5/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm XN Gốm Thăng Bình

Ngày 17/5/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Bình Nguyên 3

Ngày 17/5/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm XD Bình Nguyên

Ngày 17/5/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Minh Sơn

Ngày 17/5/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm Trà Quân 2

Ngày 18/5/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Kỳ Trân 3

Ngày 18/5/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm Vịnh Giang

Ngày 18/5/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Phương Tân

Ngày 18/5/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm Phương Tân 2

Ngày 19/5/2022 (5h00 - 16h30)

Trạm Bình An 1,2; An Thành 1,2; Bưu cục Quán Gò, xã Bình An

Ngày 19/5/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Kỳ Trân 4

Ngày 19/5/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm An Thuyên

Ngày 19/5/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm T1 Bình Hải

Ngày 19/5/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm T2 Bình Hải

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 17/5/2022 (05h00-06h00 và 15h00-16h00)

Trạm Hiệp Thuận 3.

Ngày 17/5/2022 (05h00 - 16h00)

Xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 14/5/2022 (7h30 - 15h30)

Trạm Đại Phú

Ngày 14/5/2022 (8h30 - 15h30)

Thôn Phú Mỹ

Ngày 15/5/2022 (5h00 - 16h00)

Xã Quế Mỹ

Ngày 18/5/2022 (7h00 - 14h00)

Thôn Thượng Vĩnh, xã Quế Xuân 1

Ngày 19/5/2022 (7h00 - 14h00)

Thôn Dưỡng Xuân, xã Quế Xuân 2

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 20/5/2022 (7h00 - 17h00)

Thôn Ninh Khánh và Thôn Mậu Long, xã Ninh Phước.

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 16/5/2022 (7h00 - 17h30)

Khối phố Mỹ Hòa, TT Nam Phước

Ngày 17/5/2022 (7h00 - 17h30)

Khối phố Mỹ Hòa, khối phố Xuyên Tây 1, TT Nam Phước

Ngày 18/5/2022 (7h00 - 12h30)

Trạm Nam Phước 7 ODA; Giày da Duy Xuyên và Nam Phước 11

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 16/5/2022 (6h00 - 14h30)

Thôn Triêm Nam, một phần thôn Đông Khương 2 và trạm bơm Điện Phương

Ngày 18/5/2022 (5h00-6h00)

Khối Ngọc Tam, Ngọc Tứ Phong Nhị, Ngọc Liên và Khu tái định cư phường Điện An; Chiếu sáng cầu Vĩnh Điện (mới); HTX DVSX - KDTH Điện An 2; Khối 8A, 8B phường Điện Nam Trung; Bến Xe Bắc Quảng Nam; Công ty CP BV đa khoa Vĩnh Đức; Chiếu sáng Quốc lộ 1A (trạm T3); Công ty TNHH Tiến Thu, Một phần khối Ngọc Tâm, Ngọc Tam phường Điện An; Một phần Khối 1, Khối 4, Khối 6 Phường Vĩnh Điện; Một phần thôn Hà Tây 2 xã Điện Hòa; Công ty Giống gia cầm Lương Mỹ, Kho dự trữ Điện Bàn; NLMT Cường Đông Phong, NLMT HPD, Công ty TNHH MTV Lụa Việt; Công ty CP bao bì Hoà Thọ Quảng Đà, Lê Thị Minh Anh, Xí Nghiệp Than Nam Ngãi - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Than Miền Trung; Thôn Trung Phú 1,2, Thôn Bồng Lai, Khu tái định cư xã Điện Minh; Trạm bơm Điện Bình; Thôn Đông Khương 1, Thôn Thanh Chiêm, Thôn Triêm Nam, thôn Đông Khương 2, Khu tái định cư xã Điện Phương; Chiếu sáng cầu Câu Lâu (trạm T2); Trạm bơm Điện Phương; Thuỷ lợi hoá đất màu Khúc Luỹ

Ngày 18/5/2022 (14h30-15h30)

Một phần khối Ngọc Tâm, Ngọc Tam phường Điện An; Một phần Khối 1, Khối 4, Khối 6 Phường Vĩnh Điện; Một phần thôn Hà Tây 2 xã Điện Hòa; Công ty Giống gia cầm Lương Mỹ, Kho dự trữ Điện Bàn; NLMT Cường Đông Phong, NLMT HPD, Công ty TNHH MTV Lụa Việt; Công ty CP bao bì Hoà Thọ Quảng Đà, Lê Thị Minh Anh, Xí Nghiệp Than Nam Ngãi - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Than Miền Trung; Thôn Trung Phú 1,2, Thôn Bồng Lai, Khu tái định cư xã Điện Minh; Trạm bơm Điện Bình; Thôn Đông Khương 1, Thôn Thanh Chiêm, Thôn Triêm Nam, thôn Đông Khương 2, Khu tái định cư xã Điện Phương; Chiếu sáng cầu Câu Lâu (trạm T2); Trạm bơm Điện Phương; Thuỷ lợi hoá đất màu Khúc Luỹ

Ngày 18/5/2022 (5h00 - 15h30)

Công ty TNHH TM&DV Việt Á (nhà máy bia); Công ty TNHH Thiện Hoàng; Cơ sở SX nước đá Hà Phùng; Công ty TNHH Woochang Việt Nam; DNTN Hòa Thắng; Công ty CP chăn nuôi Miền Trung; Công ty TNHH Huy Hoàng I (nhà máy gạch tuynen Điện Thắng); Thôn An Tự, Phong Lục Tây; Thanh Tú xã Điện Thắng Nam; Thôn Thanh Quýt 1, 3, 4, 5, 6 xã Điện Thắng Trung; NLMT Trường An; Khối Nhất Giáp, Khối Phong Nhất, Khối Nhất Đông Liên  phường Điện An; Thôn Phong Lục Nam, Phong Ngũ Tây, Phong Ngũ Đông, Phong Lục Đông xã Điện Thắng Nam; Thôn Hạ Nông Đông, Hạ Nông Tây, Hạ Nông Trung, Hạ Nông Nam xã Điện Phước; Trạm bơm HTX Điện Phước 1, trạm bơm HTX Điện Phước 2, Chi nhánh thủy lợi Điện Bàn (trạm bơm Đông Hồ), Khối Phong Hồ Tây Phường Điện Nam Bắc; Một phần thôn Thanh Quýt 4 xã Điện Thắng Trung

Ngày 20/5/2022 (6h00 - 14h30)

Thôn Cẩm Đồng xã Điện Phong, Thôn Đồng Hạnh, xã Điện Minh

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 17/5/2022 (7h30 - 9h00)

KS Hoa Cọ

Ngày 17/5/2022 (9h00 - 10h30)

Bơm Tăng Áp Cẩm Thanh

Ngày 17/5/2022 (10h30 - 12h30)

CBTP Hội An

Ngày 17/5/2022 (13h15 - 15h00)

Bơm Hà Châu

Ngày 17/5/2022 (15h00 - 17h00)

Thức ăn nuôi tôm

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 16/5/2022 (7h00 - 9h00)

Trạm May Thái Liên, Xuân Đông

Ngày 16/5/2022 (9h30 - 11h30)

Trạm T3 CCN Đại Hiệp, Đại Khương

Ngày 16/5/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Bơm Khe Tân

Ngày 17/5/2022 (6h00 - 18h00)

Trạm Thị trấn 8, Thị trấn 9

Ngày 19/5/2022 (6h00 - 18h00)

Trạm NLMT Điện tử Hùng Thiên, NLMT TB-Solar, TTCN Đại Chánh, Thạnh Phú 2

Ngày 20/5/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm Trại giam An Điềm (PT2)

Ngày 20/5/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Bơm Gò Cấm

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng./.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 7.5.2022 đến ngày 13.5.2022

P.V |

 (PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 07/05/2022 đến ngày 13/05/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29.4.2022 đến ngày 6.5.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29.4.2022 đến ngày 6.5.2022 với nội dung như sau: