Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16.4 đến 22.4.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/04/2022 đến ngày 22/04/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 16/4/2022 (7h30 - 10h00)

Trạm Phú Hòa, Tam Sơn 1, 2-1, 3, 5, 6, 8, Thuận Yên Tây

Ngày 17/4/2022 (14h00 - 17h00)

Trạm Max Packaging

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 16/4/2022 (7h30 - 9h30)

Trạm Công an Tam Kỳ

Ngày 16/4/2022 (7h30 - 10h00)

Trạm Phước Toàn 1

Ngày 16/4/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Thi hành án Dân sự

Ngày 16/4/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Cục thuế QNam 2

Ngày 20/4/2022 (7h00 - 16h00)

Tổ 11; 12 - KP Hồng Lư, phường Hòa Hương

Ngày 22/4/2022 (7h00 - 14h00)

Tổ 3 - KP Xuân Bắc, phường Trường Xuân

Ngày 22/4/2022 (8h00 - 12h00)

Tổ 5 - KP Mỹ Trung, phường An Mỹ

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 16/4/2022 (06h00-07h00 và 15h30-16h30)

Xã Tiên Lộc, một phần xã Tiên Thọ, xã Tam Lãnh, xã Tiên An, xã Tiên Lập.

Ngày 16/4/2022 (6h00 - 16h30)

Thôn 5 Phái Bắc, thôn 6 Tiên Thọ, xã Tiên Lộc, thôn Phái Đông, thôn Hữu Lâm thị trấn Tiên Kỳ

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 17/4/2022 (7h00 - 16h30)

Trạm Tam Phước 3, Tam Phước 10, CCN Phú Mỹ GĐ 1, CCN Phú Mỹ GĐ 2 (Kim Tự Tháp), CCN Phú Mỹ 1 (Phúc Long), Hoàng Ngân, Hoàng Ngân T2

Ngày 20/4/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm Thủy Sản Phú Ninh

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 16/4/2022 (6h00 - 15h00)

Trạm Tinh dầu Quế, TT Y Tế

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 16/4/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Bệnh viện cánh đông

Ngày 18/4/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Nguyên Lợi Hưng 2

Ngày 18/4/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm OBS

Ngày 18/4/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm CA Giao thông 1

Ngày 18/4/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm Ngọc Khô 2

Ngày 19/4/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm Trà Sơn

Ngày 19/4/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm T5 Bình Triều

Ngày 19/4/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm T6 Bình Triều

Ngày 20/4/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Bình Sa 1

Ngày 20/4/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm Bình Sa 4

Ngày 20/4/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Bình Sa 2

Ngày 20/4/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm Bình Trúc

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 20/4/2022 (6h00 - 17h30)

Xã Phước Trà

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 17/4/2022 (6h30 - 17h30)

Trạm Tinh Sắn và Trạm Nam Châu Tân Lợi.

Ngày 17/4/2022 (16h30 - 17h30)

Xã Quế Thuận, Quế Mỹ, Quế Châu, Quế Hiệp, TT Đông Phú, Quế Long, Quế Phong, Quế An.

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 19/4/2022 (7h00 - 9h30)

Thôn Phước Viên, xã Quế Trung

Ngày 19/4/2022 (10h00 - 12h00)

Thôn Lập Đông, xã Quế Hiệp

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 16/4/2022 (7h00 - 10h30)

Trạm Nam Hưng

Ngày 20/4/2022 (7h00 - 17h30)

Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 18/4/2022 (7h30 - 10h30)

Thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh

Ngày 19/4/2022 (7h30 - 11h30)

Chi Nhánh Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam

Ngày 20/4/2022 (6h00 - 13h00)

Trạm Điện Hồng 3 (T1), Điện Hồng 3 (T2), Điện Hồng 3 (T2A)

Ngày 20/4/2022 (6h00 - 10h00)

Trạm Thôn 7 Điện Hồng 2

Ngày 20/4/2022 (6h00 - 10h00)

Trạm Điện Hồng 2 (T4)

Ngày 20/4/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Điện Hồng 3 (T1B)

Ngày 20/4/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm bơm Điện Bình, thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh

Ngày 20/4/2022 (10h00 - 13h00)

Trạm Giáo Ái Bắc

Ngày 21/4/2022 (7h30 - 11h30)

Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN QN-ĐN (trạm xử lý nước thải)

Ngày 22/4/2022 (7h00 - 17h30)

Thôn Tam Thạnh, thôn Bảo An, xã Điện Quang

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 12/4/2022 (6h15 - 17h00)

KĐT Cồn Tiến

Ngày 19/4/2022 (7h00 - 16h00)

Khối Ngọc Thành, khu vực Quảng trường, Phường Cẩm Phô

Ngày 21/4/2022 (6h30 - 17h00)

Khối An Hội, Phường Minh An

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 20/4/2022 (10h00 - 13h00)

Trạm Thị trấn 11

Ngày 21/4/2022 (7h30 - 15h30)

Trạm HTX Đại An 1

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 18/4/2022 (8h00 - 10h00)

Trạm Thôn Vinh

Ngày 18/4/2022 (10h00 - 12h00)

Trạm Pà Tôi

Ngày 18/4/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Pà Vả

Ngày 18/4/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Tà Bhing 2

Ngày 19/4/2022 (8h00 - 10h00)

Trạm Pà Ia

Ngày 19/4/2022 (10h00 - 12h00)

Trạm Cà Doong 2

Ngày 19/4/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Cà Doong 1

Ngày 19/4/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Pà Roong

Ngày 20/4/2022 (8h00 - 10h00)

Trạm Làng Rô

Ngày 20/4/2022 (10h00 - 12h00)

Trạm Làng Ngói 2

Ngày 20/4/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Làng Ngói 1

Ngày 20/4/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Pà Căng

Ngày 21/4/2022 (8h00 - 10h00)

Trạm Pà Dồn

Ngày 21/4/2022 (10h00 - 12h00)

Trạm Cà Rung

Ngày 21/4/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Thôn Hoa 2

Ngày 21/4/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Mỹ Hiệp

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909.

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 9.4 đến 15.4.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/04/2022 đến ngày 15/04/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 2.4 đến 8.4.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02/04/2022 đến ngày 08/04/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26.3 đến 1.4.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/03/2022 đến ngày 01/04/2022 với nội dung như sau: