Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18.9 đến ngày 24.9.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/09 đến ngày 24/09/2021 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 21/9/2021 (7h00 - 12h00)

Trạm Kỳ Hà 2

Ngày 22/9/2021 (7h00 - 12h00)

Trạm Đài Không Lưu, Tam Anh Bắc 1

Ngày 23/9/2021 (5h30 - 11h30)

Trạm Chợ Chu Lai

Ngày 24/9/2021 (7h00 - 12h00)

Trạm Tam Hải 9

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 18/9/2021 (6h00 - 9h30)

Trạm Tuấn Đạt 1

Ngày 21/9/2021 (6h30 - 10h30)

Trạm Tam Thanh 5, khu du lịch Tam Thanh

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 21/9/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm Phú Trà 2 xã Tam Thái

Ngày 22/9/2021 (6h30 - 11h30)

Trạm Tam Thành 4 xã Tam Thành

Ngày 22/9/2021 (13h30 - 16h00)

Trạm Tam Vinh 4 xã Tam Vinh

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 18/9/2021 (6h30 - 11h30)

Trạm UB Tiên Thọ, xã Tiên Thọ

Ngày 21/9/2021 (8h00 - 8h30)

Xã Tiên Cảnh, Tiên Hiệp, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh

Khu vực: Huyện Bắc Trà My, Nam Trà My

Ngày 18/9/2021 (6h00 - 11h30)

Xã Trà Sơn, Trà Tân, Trà Đốc

Ngày 19/9/2021 (5h30 - 13h30)

TTHC Nam Trà My, xã Trà Tập

Ngày 19/9/2021 (6h30 - 11h30)

Xã Trà Bui

Ngày 21/9/2021 (6h30 - 11h30)

Sông Tranh 2

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 18/9/2021 (6h00 - 11h00)

Trạm Hà Lam 1, 3, 8, UB huyện Thăng Bình

Ngày 19/9/2021 (6h00 - 6h30) và (12h00 - 12h30)

KDC Lưu Minh, Quán Hương, UB Bình Phục, Đúc Gang (Vật Liệu 54), CCN Hà Lam - Chợ Được, Đông An, One Woo, Gift By Design, Cty Domex, Domex 2, Tất Viên 2, NM Hạt Điều, Nguyên Lợi Hưng 1, 2, Đài 1-Sư 315, TNHH SXCBTP QN, XN May Hòa Thọ, NM Sợi T1, Bình Phục 3, May Bình Phương, XN Cát, Sư Tử Đỏ, Vững Phát, OBS, Eward, GaPaDent, Phú Toàn, Hoàng Hưng Gia Bảo, Nguyên Tâm, Huyện ủy 3

Ngày 19/9/2021 (6h00 - 12h30)

TĐC Cảnh sát giao thông 5, Trường Cảnh sát giao thông 1,2, TT Sát Hạch Lái Xe, Ngọc Sơn 3

Ngày 19/9/2021 (16h30 - 17h00)

Xã Bình Lãnh, Bình Trị, xã Bình Định

Ngày 21/9/2021 (5h30 - 6h00) và (12h00 - 12h30)

NLMT Đất Quảng, NLMT Toàn Thanh, NLMT Thiên Thanh, Quí Xuân 2, CCN Bình An Phú, Gò Cháy, Cầu Máng, Hưng Lộc, Cơ Bình 2, UB Bình Định, Xuân An 2, Bơm Vực Dâu, Xuân An 1, 3, Bơm Quế Châu, T1 Bình Định Nam, Hà Châu

Ngày 21/9/2021 (5h30 - 12h30)

Xã Bình Lãnh, Bình Trị, một phần xã Bình Định

Ngày 23/9/2021 (5h30 - 6h00) và (12h00 - 12h30)

Một phần Kế Xuyên, Bình Tú, Bình Trung, Bình An

Ngày 23/9/2021 (5h30 - 12h30)

Trạm Bình Hiệp, Ngọc Khô 3, Cẩm Tú, T4 Bình Tú, Tú Nghĩa 1, Ngọc Khô

Ngày 24/9/2021 (7h30 - 10h30)

Trạm Bình An 1 xã Bình An

Khu vực: Huyện Hiệp Đức, Phước Sơn

Ngày 18/9/2021 (5h00 - 6h00) và (16h00 - 17h00)

Xã Quế Bình, Quế Lưu

Ngày 18/9/2021 (5h00 - 17h00)

Xã Sông Trà, Phước Trà, Quế Bình 5, Xã Phước Hiệp

Ngày 18/9/2021 (14h00 - 17h00)

Xã Phước Xuân

Ngày 19/9/2021 (5h00 - 17h00)

Xã Sông Trà

Ngày 19/9/2021 (5h00 - 6h00) và (14h00 - 17h00)

Xã Quế Bình, Quế Lưu

Ngày 19/9/2021 (5h00 - 15h00)

Xã Sông Trà, Phước Trà, Quế Bình 5

Ngày 19/9/2021 (16h30 - 17h00)

Xã Bình Lâm

Ngày 21/9/2021 (8h00 - 8h30)

Xã Phước Gia

Khu vực: Huyện Quế Sơn, Nông Sơn

Ngày 22/9/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm Nhà nghỉ Than điện Nông Sơn

Ngày 22/9/2021 (9h30 - 11h30)

Trạm T6 Quế Lộc

Ngày 23/9/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm T5 Quế Long

Ngày 23/9/2021 (9h30 - 11h30)

Trạm Lộc Thượng 2,1

Ngày 23/9/2021 (13h30 - 15h30)

Trạm T2 Quế Châu

Ngày 23/9/2021 (16h00 - 17h30)

Trạm T3 Phú Thọ

Ngày 24/9/2021 (7h00 - 12h00)

Trạm Diên Lộc Bắc

Ngày 24/9/2021 (13h00 - 16h00)

Trạm T6 Phú Thọ

Ngày 21/9/2021 (6h00 - 14h00)

Trạm Quế Lâm 1,2,3,4,5, Thôn 5 Quế Lâm, TĐC Quế Lâm

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 18/9/2021 (6h00 - 11h00)

Trạm Bảo Hiểm Duy Xuyên

Ngày 20/9/2021 (6h00 - 9h00)

Trạm Bàn Sơn

Ngày 20/9/2021 (6h00 - 10h00)

Trạm Duy Phú 4 ODA

Ngày 20/9/2021 (7h00 - 12h00)

Trạm Bơm Bàu Lỡ

Ngày 21/9/2021 (7h00 - 10h00)

Trạm Tân Phong

Ngày 21/9/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm Dệt 2 TT Nam Phước

Ngày 21/9/2021 (13h30 - 17h00)

Trạm Duy Phú 2 ODA

Ngày 21/9/2021 (13h30 - 17h00)

Trạm Đông Cầu Chìm

Ngày 22/9/2021 (6h00 - 11h00)

Trạm Nhà máy gạch Ngọc Anh (560) Duy Thu

Ngày 22/9/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm ODA Duy Thành 1

Ngày 22/9/2021 (13h30 - 17h00)

Trạm Bơm Xuyên Đông

Ngày 23/9/2021 (6h00 - 11h30)

Trạm Công an Duy Xuyên

Ngày 23/9/2021 (13h00 - 17h00)

Trạm T1 Duy Trung, Mậu Hòa 1

Ngày 24/9/2021 (5h00 - 16h00)

Trạm Duy Vinh 1, 2, 3, 5, Thy lai Duy Vinh, TĐC Duy Vinh, Thôn 1 Duy Vinh, Thôn 1 Duy Vinh T2

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 21/9/2021 (5h30 - 11h30)

Thôn Triêm Tây, xã Điện Phương

Ngày 23/9/2021 (7h30 - 11h00)

Một phần khối 7A, Phường Điện Nam Đông

Ngày 24/9/2021 (7h00 - 10h00)

Thôn Thanh Quýt 2, 6 xã Điện Thắng Trung, một phần Thôn Viêm Tây 3 xã Điện Thắng Bắc

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 21/9/2021 (5h30 - 11h30)

Xã Cẩm Kim

Ngày 22/9/2021 (7h30 - 9h30)

Một phần Khối An Bàng, Trảng Sỏi, phường Thanh Hà

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 22/9/2021 (6h00 - 18h30)

NMTĐ Đăkpring

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 22/9/2021 (6h00 - 7h00) và (17h00 - 18h00)

Huyện Đông Giang

Ngày 22/9/2021 (6h00 - 18h00)

Trạm T4 Zahung

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11.9 đến ngày 17.9.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/09 đến ngày 17/09/2021 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 4.9 đến ngày 10.9.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/09 đến ngày 10/09/2021 trong tỉnh với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28.8 đến ngày 3.9.2021

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/08 đến ngày 03/09/2021 trong tỉnh với nội dung như sau: