Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19.8 đến ngày 26.8.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/08/2022 đến ngày 26/08/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, xử lý rỉ dầu, phóng điện, phát nhiệt, quá tải MBA có thể gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 20/8/2022 (6h00 - 8h00)

Trạm Thủy sản Trung Hải

Ngày 20/8/2022 (8h00 - 10h00)

Trạm Việt Khánh

Ngày 24/8/2022 (6h00 - 8h00)

Trạm Thành An T2

Ngày 25/8/2022 (6h00 - 8h00)

Trạm Tuấn Vũ

Ngày 26/8/2022 (6h00 - 8h00)

Trạm MĐ Rạng Đông T1

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 20/8/2022 (7h30 - 10h30)

Sở GTVT; Sở Giáo dục; Sở KHĐT; Công ty Xổ số kiến thiết, nhà khách Công đoàn, đường Đổ Đăng Tuyển phường Tân Thạnh

Ngày 20/8/2022 (7h30 - 10h30)

BCH QS tỉnh phường Hòa Thuận

Ngày 20/8/2022 (14h00 - 16h30)

Một phần khối phố Phương Hòa Nam phường Hòa Thuận

Ngày 20/8/2022 (14h00 - 17h00)

Tổ 2, 9 KP Mỹ Hiệp phường An Mỹ

Ngày 22/8/2022 (7h30 - 10h30)

KP Phương Hòa Đông

Ngày 22/8/2022 (13h00 - 15h00)

Tổ 1 đến tổ 6 KP Đoan Trai phường Tân Thạnh

Ngày 22/8/2022 (15h00 - 17h00)

Tổ 17đến tổ 10 KP Đoan Trai phường Tân Thạnh

Ngày 24/8/2022 (13h00 - 15h30)

Thôn Xuân Quý xã Tam Thăng

Ngày 25/8/2022 (7h30 - 11h00)

Thôn Phú Thạnh xã Tam Phú

Ngày 25/8/2022 (8h00 - 10h30)

XN Phân Hữu cơ phường An Phú

Ngày 26/8/2022 (7h30 - 10h30)

KP Phương Hòa Nam phường Hòa Thuận

Ngày 26/8/2022 (7h30 - 11h30)

Nhà máy Axetylen phường Hòa Thuận

Ngày 26/8/2022 (13h30 - 16h30)

KP Mỹ Bắc phường An Mỹ

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 23/8/2022 (6h30 - 13h30)

Trạm Tiên An 2 xã Tiên An

Ngày 23/8/2022 (7h00 - 13h00)

Trạm Tiên  Lập 7 xã Tiên Lập

Ngày 26/8/2022 (5h45 - 17h15)

Trạm Tiên Cảnh 2 xã Tiên Cảnh

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 20/8/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Làng Hòa Bình Việt Hàn xã Tam Đàn

Ngày 21/8/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm CCN Chợ Lò xã Tam Thái

Ngày 21/8/2022 (9h45 - 11h30)

Trạm CCN Chợ Lò 2 xã Tam Thái

Ngày 21/8/2022 (13h30 - 17h00)

Trạm Phú Trà 2 xã Tam Thái

Ngày 25/8/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm Tam Thái 6 xã Tam Thái

Ngày 25/8/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Tam Dân 12 xã Tam Dân

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 20/8/2022 (6h30 - 9h30)

Trạm Trà Dương 2

Ngày 20/8/2022 (9h00 - 12h00)

Trạm Trà Sơn 1

Ngày 20/8/2022 (13h00 - 16h00)

Trạm Thôn 3 Trà Tân

Ngày 25/8/2022 (5h45 - 17h15)

Trạm T4-2, Tinh dầu Quế

Ngày 26/8/2022 (5h45 - 17h15)

Trạm Dương Lâm xã Trà Dương

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 19/8/2022 (05h00-05h30 và 15h30-16h00)

Xã Bình Nam

Ngày 19/8/2022 (5h00 - 16h00)

Thôn Tây Giang, Bình Trúc, Cổ Linh xã Bình Sa

Ngày 22/8/2022 (7h00 - 10h30)

Trạm Tân An, Tân An 3, Bệnh viện ĐK cánh Đông, Làng biển nhiệt đới

Ngày 22/8/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Quý Xuân

Ngày 22/8/2022 (9h30 - 15h00)

Trạm T1 Dốc Mọi

Ngày 23/8/2022 (05h00-05h30 và 15h30-16h00)

Một phần xã Bình Sa, Bình Nam và xã Bình Hải

Ngày 23/8/2022 (5h00 - 16h00)

Trạm Giống Thủy sản Quảng Nam (1, 2), Trần Công Thư, Hồ tôm Bình Nam, Kim Hoàng

Ngày 23/8/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm UB Bình Chánh 1

Ngày 23/8/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm UB Bình Chánh 2

Ngày 23/8/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Tú Trà 2

Ngày 23/8/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Mỹ Trà

Ngày 24/8/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm Bơm Bình Xá

Ngày 24/8/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm Bình Xá 1

Ngày 24/8/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Bình Xá 3

Ngày 24/8/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Cầu Máng 2

Ngày 25/8/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm Bình Hội

Ngày 25/8/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm Bình Quang 2

Ngày 25/8/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm T1 Bình Định Nam

Ngày 25/8/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Hà Châu

Ngày 26/8/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm UB Bình Quý 2

Ngày 26/8/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm Quý Xuân 2

Ngày 26/8/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Thanh Ly 2

Ngày 26/8/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Gò Rùa

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 20/8/2022 (06h00-06h30 và 11h00-11h30)

Thôn 1, 3 ,5 xã Bình Sơn, thôn Phú Toản xã Thăng Phước

Ngày 20/8/2022 (6h00 - 11h30)

Thôn Nhị Phú, An Phú, Phú Mỹ, An Mỹ

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 20/8/2022 (6h00 - 8h30)

Trạm NMN Nam Phước T2

Ngày 21/8/2022 (07h30-08h00 và 15h00-15h30)

Nhà máy nước Nam Phước T1; khối phố Xuyên Tây 1 TT Nam Phước; xã Duy Châu

Ngày 22/8/2022 (7h00 - 12h00 và 13h30 - 17h10)

Thôn Hà Nhuận xã Duy Phước

Ngày 23/8/2022 (6h30 - 10h10)

Trạm Phú Đông 2

Ngày 26/8/2022 (7h00 - 16h10)

Khối phố Mỹ Hòa, TT Nam Phước

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 20/8/2022 (7h00 - 12h00)

Thôn Đông Lãnh xã Điện Trung

Ngày 21/8/2022 (07h30-08h00 và 15h00-15h30)

Xã Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang thị xã Điện Bàn

Ngày 23/8/2022 (7h00 - 10h30)

HTX NN Điện Thọ 2

Ngày 23/8/2022 (7h00 - 9h00)

Khu đô thị số 3, một phần khối Câu Hà phường Điện Ngọc

Ngày 23/8/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Điện Tiến 3/1, Điện Tiến 3/3

Ngày 23/8/2022 (7h00 - 16h10)

Một phần thôn Bảo An xã Điện Quang

Ngày 23/8/2022 (9h15 - 10h45)

Khu đô thị số 3 Điện Ngọc

Ngày 24/8/2022 (7h00 - 16h00)

Trạm Điện Hồng 3 (T1)

Ngày 24/8/2022 (7h00 - 16h10)

Một phần thôn Bảo An xã Điện Quang

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 22/8/2022 (6h00 - 7h30)

Công ty 5 Sao

Ngày 22/8/2022 (7h00 - 11h30)

Một phần khối Thanh Nam phường Cẩm Châu

Ngày 22/8/2022 (13h30 - 15h00)

Một phần khối Lâm Sa, Tu Lễ phường Cẩm Phô

Ngày 22/8/2022 (15h00 - 16h30)

Công ty Focus

Ngày 23/8/2022 (6h00 - 7h30 và 7h30 - 9h00)

Một phần khối Tân Lập phường Tân An

Ngày 23/8/2022 (9h00 - 11h30)

Một phần khối Tân Lập, Hòa Thanh phường Tân An

Ngày 23/8/2022 (13h00 - 15h30)

Công ty Gỗ Cẩm Hà

Ngày 23/8/2022 (15h30 - 17h00)

Bơm Hà Châu

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 21/8/2022 (7h00 - 16h00)

Trạm May Đại Thắng

Ngày 23/8/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Khoáng sản Phúc Lâm

Ngày 25/8/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Nhà máy giấy Đại Hiệp T1, Nhà máy giấy Đại Hiệp T2

Ngày 25/8/2022 (7h00 - 14h00)

Trạm Hà Nha

Ngày 26/8/2022 (7h00 - 16h00)

Trạm Đại Hồng 2, Đại Hồng 3

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 20/8/2022 (7h00 - 10h00)

Thôn Hoa thị trấn Thạnh Mỹ

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13.8 đến ngày 19.8.2022

P.V |

 (PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/08/2022 đến ngày 19/08/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 6.8 đến ngày 12.8.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/08/2022 đến ngày 12/08/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30.7 đến ngày 5.8.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30/07/2022 đến ngày 05/08/2022 với nội dung như sau: