Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21.5.2022 đến ngày 27.5.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/05/2022 đến ngày 27/05/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 21/5/2022 (6h00 - 16h00)

Trạm Tam Trà T1, T2, T3, T5, T7, UB Tam Trà, Trạm Tam Sơn 7

Ngày 23/5/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm An Tân 7

Ngày 23/5/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Tam Giang 5

Ngày 24/5/2022 (7h00 - 15h00)

Trạm Tam Xuân 4-1

Ngày 24/5/2022 (7h00 - 10h30)

Trạm Tam Hải 1, 4, 4-2, Ngô Phê, Phạm Tân

Ngày 24/5/2022 (8h00 - 16h00)

Trạm Tam Xuân 4-2

Ngày 25/5/2022 (7h00 - 10h30)

Trạm Cảng Hàng Không - 560

Ngày 27/5/2022 (05h00-06h00 và 14h00-15h00)

Trạm Lợn Nái Siêu Nạc.

Ngày 27/5/2022 (5h00 - 15h00)

Tam Mỹ Tây 2-1, 4, 5, 6, 7

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 21/5/2022 (5h00 - 16h30)

Trạm Phan Bội Châu 1, KDC 6-3, KDC 6-4, Trường CLC Quảng Nam

Ngày 21/5/2022 (05h00-07h30 và 15h00-16h30)

Trạm Phan Bội Châu 3, Phan Bội Châu 7, Tam Phú 8, An Hà 4, Phú Phong

Ngày 22/5/2022 (5h00 - 17h00)

KDC Nguyễn Hoàng đường Hà Huy Tập; đường Trần Phú, Ngã tư Lý Thường Kiệt đến đường Nguyễn Hoàng, phường Hòa Thuận, KP Đồng Sim; KP Xuân Bắc, phường Trường Xuân

Ngày 22/5/2022 (7h30 - 13h30)

Trạm Duc san Vina T4; T5

Ngày 24/5/2022 (7h00 - 11h00)

Đường Đặng Trần Côn và đường Hoàng Hữu Nam - KDC Bưu điện, phường Hòa Thuận

Ngày 26/5/2022 (6h00 - 16h00)

Thôn Tân Phú, xã Tam Phú; Tổ KP Phú Sơn phường An Phú; Cảng cá An Phú

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 22/5/2022 (6h00 - 16h00)

Xã Tam Phước và Trạm CCN Phù Mỹ (GĐ 1), CCN Phú Mỹ (GĐ 2), CCN Phú Mỹ 1, Hoàn Ngân T1-T2, NMNĐ Tam Phước

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 24/5/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm Tiên Thọ 9, xã Tiên Thọ

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 21/5/2022 (6h00 - 17h00)

Xã Bình Lâm; một phần xã Bình Sơn, Thăng Phước

Ngày 22/5/2022 (9h00 - 12h30)

Trạm Công ty Gỗ Dương Hiếu

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 25/5/2022 (6h30 - 16h30)

Xã Phước Xuân

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 22/5/2022 (6h00 - 17h00)

Một phần Xã Quế Lộ

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 21/5/2022 (7h00 - 14h30)

Thôn Triều Châu, xã Duy Phước

Ngày 22/5/2022 (06h00-07h00 và 14h00-15h00)

TT Dạy nghề huyện Duy Xuyên, Thôn Hòa Bình Xã Duy Phước và xã Duy Vinh

Ngày 22/5/2022 (6h00 - 15h00)

Trạm Nam Phước 7 ODA; Giày da Duy Xuyên; Nam Phước 11 và Nam Phước 10; TT Nam Phước; Bệnh viện Bình An; CN Duy Phước; Duy Phước 4; Duy Phước 5; Duy Phước; Bơm Vân Quật; Duy Phước và Bơm Phước Mỹ

Ngày 23/5/2022 (7h00 - 17h30)

Thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải

Ngày 24/5/2022 (7h00 - 12h30)

Thôn La Tháp Tây, xã Duy Hòa

Ngày 24/5/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Đập ngăn mặn Duy Thành

Ngày 24/5/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm TĐC Nồi Rang T4

Ngày 24/5/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Nổng Voi

Ngày 25/5/2022 (7h00 - 17h30)

Thôn 4, xã Duy Hải

Ngày 27/5/2022 (7h30 - 11h15)

Thôn Thi Thại, xã Duy Thành

Ngày 27/5/2022 (7h30 - 11h15)

Thôn Lệ An, xã Duy Châu

Ngày 27/5/2022 (13h30 - 16h45)

Thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh

Ngày 27/5/2022 (13h30 - 16h45)

Thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 22/5/2022 (7h30 - 16h30)

Công ty TNHH Thời Trang Nguồn Lực

Ngày 24/5/2022 (14h00 - 17h30)

Thôn Tân Bình 3, xã Điện Trung

Ngày 27/5/2022 (5h00 - 15h30)

Khối Ngọc Tam, Phong Nhị phường Điện An; Khối 8A, 8B phường Điện Nam Trung; Bến Xe Bắc Quảng Nam; Công ty CP BV đa khoa Vĩnh Đức; Chiếu sáng Quốc lộ 1A (trạm T3); Công ty TNHH Tiến Thu

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 21/5/2022 (7h30 - 11h00)

Một phần Khối A Bàng, Phường Cẩm An

Ngày 23/5/2022 (7h00 - 16h00)

Một phần khối Hòa Thành, Phường Tân An

Ngày 24/5/2022 (7h30 - 9h00)

KS Mai Lan

Ngày 24/5/2022 (9h00 - 10h30)

KS Vạn Toàn Phát

Ngày 24/5/2022 (10h30 - 12h30)

Bệnh Viện Hội An

Ngày 24/5/2022 (13h15 - 15h00)

KS Hội An 1

Ngày 24/5/2022 (15h00 - 17h00)

KS Hà An

Ngày 25/5/2022 (7h30 - 12h00)

KS Victoria

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 25/5/2022 (05h00-06h30 và 15h30-17h00)

Trạm Bơm Thuận Mỹ 2, Ánh sáng Thuận Mỹ, Gạch Đại Phong, Mỹ Nam, Mỹ Nam 2, Phú Phong, Phú Phong 2, Bình Tây, Bình Đông, Phú Thuận, Phú Thuận 2, Phú Long, Phú Long 2, Phú Long 4, Bưu điện Đại Thắng, May Đại Thắng.

Ngày 25/5/2022 (5h00 - 17h00)

Trạm Bơm Thuận Mỹ, UB Đại Minh, Đông Gia, Đông Gia 2, UB Đại Minh 3, Tây Gia, xã Đại Phong.

Ngày 26/5/2022 (7h30 - 8h00)

Trạm Hà Thanh, Hà Thanh 2, Đất màu Nà Ngọc Thạch, xã Đại Lãnh, xã Đại Hưng, Trại giam An Điềm, Thủy điện Sông Cùng.

Ngày 26/5/2022 (7h30 - 10h30)

Trạm Đại Lãnh 5

Ngày 26/5/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm TĐC Gò Dinh

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 21/5/2022 (04h30-07h00 và 17h00-18h00)

Xã Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi, Chaval, La Dê, La Ê, Ch' Chun, thôn Pà Păng 2 xã Tà Pơ, Gỗ Xuân Chí, Mỏ đá Kim Toàn, Thủy điện Sông Bung 2,4; Thủy điện Đắc Pring; xã Zuôi

Ngày 21/5/2022 (5h00 - 19h00)

Xã Cà Dy, TaBhing, Tà Pơ, Thị trấn Thạnh Mỹ, Thôn Pà Dấu 2, Thạnh Mỹ 3

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 21/5/2022 (5h00 - 19h00)

Trạm BQL rừng A Vương, BTS Mobifone QA 09 Trường Sơn

Ngày 23/5/2022 (8h30 - 10h30)

Thôn A Xanh 2, xã Za Hung

Ngày 24/5/2022 (8h30 - 10h30)

Thôn A Răm 1, xã Zơ ngây

Ngày 24/5/2022 (13h00 - 15h30)

Thôn Tà Lu 2, xã Tà Lu

Ngày 26/5/2022 (06h00 - 16h00)

Xã Kà Dăng

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 24/5/2022 (6h30 - 12h30)

Một phần xã Chơm

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909.

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14.5.2022 đến ngày 20.5.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/05/2022 đến ngày 20/05/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 7.5.2022 đến ngày 13.5.2022

P.V |

 (PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 07/05/2022 đến ngày 13/05/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29.4.2022 đến ngày 6.5.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29.4.2022 đến ngày 6.5.2022 với nội dung như sau: