Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22.1 đến 28.1.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/01/2022 đến ngày 28/01/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 22/1/2022 (7h00 - 14h00)

Trạm The Linh_NLMT

Ngày 22/1/2022 (7h00 - 14h00)

Trạm BĐ Núi Thành, NHNN Núi Thành, An Tân 2-2, Kho bạc NT, TTHC huyện

Ngày 22/1/2022 (7h00 - 11h00)

Trạm KIA T3

Ngày 22/1/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm Khung Gầm T1-1

Ngày 23/1/2022 (05h00-07h00 và 15h00-17h00)

Tam Mỹ Tây, xã Tam Hiệp, Tam Nghĩa, TT Núi Thành

Ngày 23/1/2022 (5h00 - 17h00)

Các trạm Khương Thọ, Khương Thọ 2, 617 T2, Vân Trai 2, May Như Thành, May MT, Khương Mỹ 2, Khương Mỹ 1, Xóm Chèm-Ngòi Tranh, Khối 6, TĐC TT Tam Hiệp, Đập Bà Quận, NaSaT2_NLMT, TT Thể Thao Huyện, Tịch Tây 2, Suối Mơ, Thành An T2, T3, WeiXernSin T1, T2, Sơn Đông, Ngô Văn Trí, Vân Trai, Tam Mỹ 1, Tam Mỹ Đông 2, 3, 3-1, 4, 5, May Tiến Thành.

Ngày 24/1/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm An Tân 6

Ngày 24/1/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm UB Tam Hiệp

Ngày 25/1/2022 (7h00 - 15h00)

Trạm Tam Giang 1

Ngày 25/1/2022 (7h00 - 14h00)

Trạm Tam Xuân 4-5

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 22/1/2022 (06h30-08h30 và 13h00-14h00)

Trạm Bệnh viện Y học Dân tộc

Ngày 22/1/2022 (6h30 - 14h00)

Trạm Nguyễn Du 1

Ngày 23/1/2022 (8h00 - 16h30)

Trạm CTR Vina

Ngày 24/1/2022 (7h30 - 9h30)

Trạm Nhà máy nước TK T1

Ngày 24/1/2022 (9h00 - 11h00)

Trạm Trường dạy nghề

Ngày 24/1/2022 (9h30 - 11h30)

Trạm Công ty Dược

Ngày 24/1/2022 (13h30 - 15h30)

Trạm Tam Thăng 6

Ngày 24/1/2022 (13h30 - 15h30)

Trạm Tân Thạnh 1

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 22/1/2022 (7h30 - 14h30)

Trạm Tam An 7, xã Tam An

Ngày 22/1/2022 (7h30 - 14h30)

Trạm T2 TTHC Phú Ninh, TT Phú Thịnh

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 22/1/2022 (7h30 - 16h30)

Trạm Trại heo Tiên Phong

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 25/1/2022 (7h00 - 14h30)

Trạm T8 Bình Dương

Ngày 25/1/2022 (7h00 - 14h30)

Trạm Cẩm Lũ 4

Ngày 26/1/2022 (7h30 - 12h00)

Trạm Ngọc Khô 3

Ngày 27/1/2022 (7h00 - 16h30)

Xã Bình Minh

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 22/1/2022 (8h00 - 12h00)

Trạm Hiệp Thuận 1

Ngày 22/1/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Hiệp Thuận 3

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 22/1/2022 (07h30-08h00 và 13h00-13h30)

Xã Phước Hòa, Phước Hiệp

Ngày 22/1/2022 (7h30 - 13h30)

Trạm BTS Phước Hòa, BTS đồi 505 Phước Hòa

Ngày 25/1/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm BTS Phước Thành

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 22/1/2022 (6h00 - 13h00)

Trạm Đông Phú 1

Ngày 22/1/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Đông Phú 3

Ngày 22/1/2022 (8h00 - 12h00)

Trạm Quế Lưu 1

Ngày 24/1/2022 (7h00 - 10h30)

Trạm Bà Rén 2

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 25/1/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Dùi Chiêng

Ngày 25/1/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Phước Chánh

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 22/1/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm UB huyện Duy Xuyên và UB huyện Duy Xuyên 2

Ngày 24/1/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm Gỗ Câu Lâu

Ngày 24/1/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm Gạch Duy Thu

Ngày 24/1/2022 (13h00 - 17h30)

Trạm Gạch Duy Hòa 3

Ngày 24/1/2022 (13h00 - 17h30)

Trạm Phước Hữu Duyên

Ngày 25/1/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm CCN Vân Ly 2

Ngày 25/1/2022 (13h00 - 17h30)

Trạm Năm Châu Kính

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 21/1/2022 (6h30-7h30 và 14h30-15h30)

Thôn Bồng Lai, Thôn Khúc Luỹ, Thôn Đồng Hạnh xã Điện Minh; Thôn Cẩm Đồng xã Điện Phong; Thuỷ lợi hoá đất màu Gò Đình; Trạm bơm Lâm Thái; Trạm bơm HTX Điện An 1; Trạm bơm cấp 1 nhà máy nước Hội An

Ngày 21/1/2022 (6h30 - 15h30)

Khối phố Câu Nhi Đông, Câu Nhi Tây, Bằng An Tây Phường Điện An; Thôn Nhị Dinh 1, 2, 3 và Khu tái định cư xã Điện Phước; Hộ tư nhân Thân Hoá

Ngày 22/1/2022 (13h30 - 16h00)

Khối Tứ Ngân, phường Điện Ngọc

Ngày 23/1/2022 (7h00 - 15h30)

Một phần thị xã Điện Bàn

Ngày 24/1/2022 (5h30-6h30 và từ 15h00-16h00)

Một phần xã Điện Hòa, Một phần xã Điện Thắng Trung, Một phần Phường Điện An, Công ty CP chăn nuôi Miền Trung, Công ty TNHH TM&DV Việt Á (nhà máy bia), Cơ sở SX nước đá Hà Phùng, Công ty TNHH Thiện Hoàng, Công ty TNHH Woochang Việt Nam, DNTN Hòa Thắng, Công ty TNHH Huy Hoàng I (nhà máy gạch tuynen Điện Thắng), Xí Nghiệp Than Nam Ngãi - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Than Miền Trung, Chi Cục Dự Trữ Nhà Nước Điện Bàn, Công ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Hưng Anh, Công ty Cổ phần Bao Bì Hòa Thọ Quảng Đà, Một phần Khối 1, một phần Khối 4, Khối 3 và Khối 6 P Vĩnh Điện

Ngày 24/1/2022 (5h30 - 16h00)

Thôn Trung Phú 1,2, Thôn Bồng Lai, Khu tái định cư xã Điện Minh; Trạm bơm Điện Bình; Thôn Đông Khương 1, Thôn Thanh Chiêm, Thôn Triêm Nam, thôn Đông Khương 2, Khu tái định cư xã Điện Phương; Chiếu sáng cầu Câu Lâu (trạm T2); Trạm bơm Điện Phương; Thuỷ lợi hoá đất màu Khúc Luỹ, Khối 3 và Khối 6 P Vĩnh Điện

Ngày 24/1/2022 (12h00 - 13h00)

Phường Điện Dương, Điện Nam Đông

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 24/1/2022 (12h00 - 13h00)

Phường Thanh Hà, xã Cẩm Hà

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 23/1/2022 (7h30 - 9h30)

Trạm Bưu điện

Ngày 23/1/2022 (9h30 - 11h30)

Trạm Kho bạc

Ngày 23/1/2022 (14h30 - 16h00)

Trạm Bảo hiểm xã hội

Ngày 24/1/2022 (7h30 - 12h00)

Thôn Ban Mai, xã Ba

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 24/1/2022 (7h30 - 10h30)

Thôn A Rứt, xã Bhalê

Ngày 22/1/2022 (7h30 - 12h00)

Xã TrHy, A Xan, Ga Ri, Ch'Ơm

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15.1 đến 21.1.2022

ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM |

[THÔNG BÁO] - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/01/2022 đến ngày 21/01/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 8.1 đến ngày 14.1.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 08/01/2022 đến ngày 14/01/2022 với nội dung như sau: