Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.4.2022 đến ngày 29.4.2022

Điện lực Quảng Nam |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.4.2022 đến ngày 29.4.2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 24/4/2022 (06h00-07h00 và 15h00-16h00)

Một phần TT Núi Thành, một phần xã Tam Hiệp, Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây

Ngày 24/4/2022 (6h00 - 16h00)

Trạm Đập Bà Quận, Khối Phố 6

Ngày 25/4/2022 (8h00 - 11h00)

Thôn 9, 10 Tam Mỹ, Thôn 8 Tam Trà

Ngày 26/4/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Trung Toàn

Ngày 26/4/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm Tam Xuân 1-4

Ngày 26/4/2022 (13h00 - 16h00)

Trạm T5 Tam Xuân

Ngày 27/4/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm Ngô Văn Trí

Ngày 27/4/2022 (14h00 - 17h00)

Trạm KDC Thị trấn Núi Thành

Ngày 28/4/2022 (7h00 - 15h00)

Trạm Đài Không Lưu, Cảng Hàng Không

Ngày 29/4/2022 (7h00 - 15h00)

Trạm Tam Mỹ Tây 1, 2-2, 3

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 23/4/2022 (8h00 - 13h30)

Tổ 10 KP Hương Chánh, phường Hòa Hương; tổ KP 7, phường An Sơn

Ngày 24/4/2022 (7h00 - 16h00)

NH Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Nam

Ngày 26/4/2022 (7h45 - 9h45)

Trạm VietGap

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 26/4/2022 (8h00 - 11h30)

Trạm thôn 8, xã Tiên Thọ

Ngày 27/4/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm thôn 1-2, xã Tiên An

Ngày 27/4/2022 (13h00 - 15h30)

Trạm  TĐC Tiên An, xã Tiên An

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 23/4/2022 (8h00 - 11h00)

Trạm Tài Đa 1 XT472H4

Ngày 23/4/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm NT Chiên Đàn

Ngày 23/4/2022 (15h30 - 17h30)

Trạm Thái Bình (Thái Bình 2)

Ngày 26/4/2022 (7h30 - 15h30)

Trạm Tam Lãnh 1, xã Tam Lãnh

Ngày 27/4/2022 (9h30 - 11h30)

Trạm Ngọc Tú, xã Tam Dân

Ngày 27/4/2022 (13h30 - 15h15)

Trạm Tam Vinh 10, thị trấn Phú Thịnh

Ngày 27/4/2022 (15h30 - 17h15)

Trạm Tam Vinh 11, xã Tam Vinh

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 25/4/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Xuân Thái Đông

Ngày 25/4/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm UB Bình Định 3

Ngày 25/4/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm UB Bình Trị 2

Ngày 25/4/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm Châu Lâm 2

Ngày 27/4/2022 (6h30 - 12h00)

Thôn Đức An, Linh Cang, xã Bình Phú

Ngày 27/4/2022 (13h30 - 16h00)

Trạm Đức An

Ngày 28/4/2022 (6h30 - 12h00)

Thôn Đồng Lớn, Cao Ngạn, Việt Sơn, xã Bình Lãnh

Ngày 29/4/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Quý Thạnh 3

Ngày 29/4/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm Xuân An 3

Ngày 29/4/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm UB Bình Định 2

Ngày 29/4/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm Cơ Bình 2

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 23/4/2022 (04h30 đến 06h00 và 16h00 đến 17h30)

Huyện Hiệp Đức

Ngày 23/4/2022 (4h30 - 17h30)

Trạm CCN Tân An, Kim Thành Lưu, Gỗ Công Nghiệp MDF Quảng Nam

Ngày 24/4/2022 (7h30 - 11h30)

Khối phố An Trung, An Đông, thị trấn Tân Bình

Ngày 29/4/2022 (4h30 - 7h30)

Khối phố An Trung, An Đông, thị trấn Tân Bình

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 26/4/2022 (06h00 đến 07h00 và 16h00 đến 17h00)

Thôn 9, thôn Bà Xá, xã Phước Hiệp, Trạm:Trại heo Tam Hiệp, CCN Bà Huỳnh Vàng Phúc Thuận

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 23/4/2022 (7h00 - 17h00)

Một phần xã Ninh Phước

Ngày 24/4/2022 (6h30 - 17h30)

Xã Phước Ninh, xã Quế Lâm

Ngày 27/4/2022 (6h30 - 17h30)

Than điện Nông Sơn

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 28/4/2022 (7h00 - 17h30)

Trạm UB huyện 2

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 24/4/2022 (6h00 - 16h00)

Công ty CP Cẩm Hà (cơ sở 2, cơ sở 3); Công ty TNHH Gia Dinh Việt Nam; Công ty TNHH Việt Lý Miền Trung; Công ty TNHH Đông Phương; Công ty TNHH Thời Trang Nguồn Lực (T1, T2); Công ty TNHH Nguồn Lực Miền Trung; Công ty TNHH bao bì Tấn Đạt; Công ty TNHH Lý Hồng King; Công ty TNHH Initation Việt Nam; Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung; Công ty CP Thái Dương; Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam; Công ty LDHH thức ăn thuỷ sản Việt Hoa (trạm T1, T2, T3, T4); Công ty TNHH Dệt lưới Hồng Hải; Chi nhánh Công ty CP XNK thuỷ sản miền Trung - Công ty phát triển nguồn lợi thuỷ sản; Công ty CP Đầu tư 559; Công ty TNHH Gas Miền Trung; Công ty TNHH Valley View Quảng Nam Industrial; Công ty TNHH Hợp chất kỹ thuật Châu Á Thái Bình Dương; Công ty TNHH Hydra Việt Nam (trạm T1, T2); Công ty CP nhựa Đồng Nai Miền Trung; Công ty TNHH Premo Việt Nam; Công ty TNHH BB Hải Sơn Phúc; Công ty TNHH MTV Nhựa INT; Công ty Cổ Phần Nhựa Miền Trung;

Công ty CP Cẩm Hà (cơ sở 5 T1, T2, T3, T4); Công ty TNHH may Minh Hoàng 2; Công ty TNHH Midori Safety Footwear Việt Nam; Công ty TNHH May Nam Vương; Công ty CP Hanacans chi nhánh Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam; Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam; Công ty giầy Rieker Việt Nam (cơ sở 2); Công ty Vải KT Việt Nam (trạm T1, T3), NLMT Ever 1, NLMT Ever 2, NLMT Ever 5, NLMT Ever 6, NLMT Ever 7, NLMT SUNMN, NLMT SUNDN.

Công ty CP Đồng Tâm Miền Trung (4 trạm); Công ty TNHH (VN) Cheng Shing Piston; Công ty TNHH Tây Bắc và Công ty TNHH thực phẩm Quang Hiếu; Công ty TNHH VBL Quảng Nam; Công Ty Cổ Phần Dewoo và Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung; Công ty giầy Rieker Việt Nam (cơ sở 1); Công ty TNHH Tân Nam Ngọc và Công ty TNHH LOGO Việt Nam; Công ty TNHH Ngôi Sao Đại Việt; Công ty TNHH Một Thành Viên RGM Đà Nẵng, Công ty TNHH sản xuất công nghiệp Hoàn Mỹ; Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung (T1, T2, T3); Công ty TNHH Hasegawa Việt Nam; Công ty giầy Rieker Việt Nam (cơ sở 1); Công ty Cổ Phần Nhà Thép Tiền Chế Chí Việt và Công ty CP ĐTSX VLXD Sao Việt Nhật miền Trung; Chi nhánh Công ty TNHH Cana Young - Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Bánh kẹo PheVa; Công ty TNHH nhà máy bia HENIKEN Việt Nam - Quảng Nam;

Ngày 26/4/2022 (7h00 - 17h30)

Thôn Bến Đền và Thôn Bảo An, xã Điện Quang

Ngày 27/4/2022 (7h30 - 11h00)

Thôn Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung

Ngày 27/4/2022 (7h30 - 11h00)

Thôn Nông Sơn 2 xã Điện Phước

Ngày 28/4/2022 (7h30 - 11h30)

Công ty TNHH may mặc Châu Hòa

Ngày 28/4/2022 (13h00 - 15h30)

HKD Nguyễn Văn Sót

Ngày 29/4/2022 (7h30 - 11h30)

KDC 2 bên đường vào CCN Trảng Nhật

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 25/4/2022 (8h00 - 10h30)

Công ty Giang Phong

Ngày 25/4/2022 (13h00 - 16h30)

Khối Xuân Thuận, phường Cẩm Phô, KS Bình Hưng, Vĩnh Hưng

Ngày 26/4/2022 (8h00 - 16h30)

KS Nam Hải

Ngày 28/4/2022 (7h00 - 16h00)

Khối Trảng Sỏi, Phường Thanh Hà,

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 23/4/2022 (7h30 - 15h30)

Trạm Bệnh Viện

Ngày 26/4/2022 (7h00 - 11h00)

Trạm Bơm Vĩnh Phước

Ngày 26/4/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Vân Long

Ngày 27/4/2022 (7h00 - 16h00)

Trạm Lâm Tây 2, Gạch Đại Hưng T1, Gạch Đại Hưng T2, Đá Tràng Thạch, Toàn Phát

Ngày 28/4/2022 (7h00 - 11h00)

Trạm Bầu Gà

Ngày 28/4/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm Tịnh Đông Tây

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909.

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16.4 đến 22.4.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/04/2022 đến ngày 22/04/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 9.4 đến 15.4.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/04/2022 đến ngày 15/04/2022 với nội dung như sau: