Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25.12 đến ngày 31.12.2021

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/12/2021 đến ngày 31/12/2021 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 27/12/2021 (7h00 - 15h00)

Trạm Thanh Long 2, Long Bình, T6 Tam Quang, Tam Quang 1, 2, 3, KDC Tam Quang, KDC Tam Quang 1-1, Trung Toàn, An Hải Tây, Phạm Hoài Nhơn, NĐ Tam Quang, Bình An, UB Tam Quang, Tuấn Vũ, An Hải Đông, Hải Quan KH, Cảng Kỳ Hà, Kỳ Hà 1, Kỳ Hà 2, Cảng Cá Tam Quang, Đồn Biên Phòng, Phá dỡ tàu biển, K41, Thép Trường Thành, Xăng dầu QK5, Công ty Sông Thu, Cảnh sát biển T1, T2 T3, T4, T5, Kè biển Tam Quang, Sơn Hà T2_NLMT, Tôm sú Long Bình

Ngày 27/12/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm Thôn 6 Tam Quang

Ngày 28/12/2021 (7h00 - 15h00)

Trạm : Tam Anh Nam 1, KDC Tiên Xuân

Ngày 28/12/2021 (7h00 - 15h00)

Trạm XN May Núi Thành, An Tân 1, Chợ Núi Thành, Cầu Tam Giang, Tam Giang 1, 2, 2-1, 3, 4, 4-1, 5, 6, 7, 8, Hoà An, Cảng cá An Hoà, Kiểm Ngư 3

Ngày 30/12/2021 (06h00 - 16h00)

Trạm Khương Thọ, Khương Thọ 2, 617 T2, Vân Trai 2, May Như Thành, May MT, Khương Mỹ 2, Khương Mỹ 1, Xóm Chèm-Ngòi Tranh, Khối 6, TĐC TT Tam Hiệp, Đập Bà Quận, NaSaT2_NLMT, TT Thể Thao Huyện, Tịch Tây 2, Suối Mơ, Thành An T2, T3, WeiXe

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 26/12/2021 (7h00 - 8h00)

Trạm Bệnh viện Tâm Thần

Ngày 26/12/2021 (7h30 - 8h30)

Trần Quý Cáp 2

Ngày 26/12/2021 (7h30 - 8h30)

Trạm Phan Chu Trinh 3

Ngày 26/12/2021 (8h00 - 9h00)

Trạm Xử lý nước thải

Ngày 26/12/2021 (8h30 - 9h30)

Trạm Huỳnh Thúc Kháng 2

Ngày 26/12/2021 (8h30 - 9h30)

Trạm Thư Viện  

Ngày 26/12/2021 (9h00 - 10h00)

Trạm Chiếu sáng Điện Biên Phủ T1

Ngày 26/12/2021 (9h30 - 10h30)

Trạm KDC 1-3

Ngày 26/12/2021 (9h30 - 10h30)

Trạm Trường Xuân 1 

Ngày 26/12/2021 (10h15 - 12h00)

TrạmTam Ngọc 5 

Ngày 26/12/2021 (11h30 - 13h00)

Trạm Ánh Ngân 

Ngày 26/12/2021 (13h30 - 14h30)

Trạm Đông Yên 2  

Ngày 26/12/2021 (13h30 - 17h00)

Trạm Lò Vôi 2

Ngày 27/12/2021 (7h00 - 13h30)

Trạm Nguyễn Hoàng 1

Ngày 27/12/2021 (7h00 - 16h30)

Trạm KDC Trường Đồng

Ngày 27/12/2021 (13h00 - 16h30)

Trạm Tam Phú 6

Ngày 28/12/2021 (7h00 - 13h30)

Trạm Tam Ngọc 4; Trường Xuân 8

Ngày 28/12/2021 (13h00 - 14h00)

Trạm Tam Phú 1 (KP Phú Ân; KP Phú phong)

Ngày 28/12/2021 (13h00 - 16h30)

Trạm An Phú 2; Tam Phú 7

Ngày 28/12/2021 (13h00 - 15h00)

Trạm Trại giam

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Từ 22h00 ngày 25/12/2021 - 00h00 ngày 26/12/2021

Huyện Tiên Phước

Ngày 26/12/2021 (5h00 - 19h30)

Huyện Tiên Phước

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 28/12/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm Hòa Bình 2, xã Tam Thái

Ngày 28/12/2021 (13h30 - 17h00)

Trạm Tam Dân 9, xã Tam Dân

Ngày 29/12/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm Tam Thành 8, xã Tam Thành

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Từ 22h00 ngày 25/12/2021 - 00h00 ngày 26/12/2021

Huyện Bắc Trà My

Ngày 26/12/2021 (5h00 - 19h30)

Huyện Bắc Trà My

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Từ 22h00 ngày 25/12/2021 - 00h00 ngày 26/12/2021

Huyện Nam Trà My

Ngày 26/12/2021 (5h00 - 19h30)

Huyện Nam Trà My

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 26/12/2021 (6h30 - 15h30)

Xã Bình An, Bình Trung, Bình Tú; Một phần xã Bình Nam

Ngày 26/12/2021 (05h00 - 06h00 và 13h00 - 14h00)

Xã Bình Giang

Ngày 26/12/2021 (5h30 - 13h30)

Trạm T10 Bình Dương

Ngày 28/12/2021 (7h00 - 11h30)

Trạm TT Sát hạch lái xe

Ngày 29/12/2021 (7h00 - 12h30)

Trạm T9 Bình Dương

Ngày 29/12/2021 (7h00 - 13h30)

Trạm Hà Bình 2, Bình Tân, Bình Tân 2, Bình Tịnh, Đồn Biên phòng Bình Minh

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Từ 06h00 - 07h30 ngày 26/12/2021 và 11h00 - 12h30 ngày 28/12/2021

Huyện Hiệp Đức và Trạm: T9 Phước Hiệp, Trại heo Tam Hiệp, Bà Xá

Từ 22h00 ngày 25/12/2021 - 00h00 ngày 26/12/2021

Xã Phước Gia

Ngày 26/12/2021 (5h00 - 19h30)

Xã Phước Gia

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 27/12/2021 (7h00 - 16h30)

Trạm: T5B Phước Lộc

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Từ 06h00-07h00 ngày 27/12/2021 và từ 06h00-07h00 ngày 28/12/2021

Xã Quế Thuận, một phần xã Quế Mỹ, xã Quế Châu, Quế Minh, TT Đông Phú Quế An, Quế Long, Quế Phong

Ngày 27/12/2021 (06h00 - 14h00)

Trạm Tinh Bột Sắn và Nam Châu Tân Lợi.

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 27/12/2021 (7h00 - 12h30)

Trạm T9 Quế Phước, T2 Phú Gia, Thôn 6 Quế Lâm

Ngày 28/12/2021 (7h00 - 13h00)

Trạm T3, T6 Quế Lộc

Ngày 29/12/2021 (7h00 - 11h30)

Trạm Trung Thượng 2

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 26/12/2021 (05h00 - 06h00 và 13h00 - 14h00)

Một phần xã Duy Thành

Ngày 26/12/2021 (05h30 - 06h00 và 13h00 - 13h30)

Xã Duy Hải

Ngày 26/12/2021 (5h30 - 13h30)

Xã Duy Nghĩa

Ngày 26/12/2021 (7h00 - 11h00)

Một phần xã Duy Tân

Ngày 27/12/2021 (07h00 - 7h30 và 16h30 - 17h00)

Xã Duy Thành, Công ty Năm Châu Kính, Trạm Bơm Bình Giang, Bơm Bình Giang 2, Hiền Lương

Ngày 27/12/2021 (7h00 - 17h00)

Trạm Bơm Dưỡng Mông, Nam Phước 1, Đội QLVH LĐCT Quảng Nam.

Ngày 27/12/2021 (7h00 - 9h10)

Trạm Đồi Xanh

Ngày 27/12/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm Duy Vinh 1

Ngày 27/12/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm Duy Vinh 2

Ngày 27/12/2021 (13h00 - 18h10)

Trạm Lệ An

Ngày 27/12/2021 (13h00 - 17h00)

Trạm Lệ An 2

Ngày 28/12/2021 (5h30 - 10h30)

Xã Duy Thu, Duy Hòa

Ngày 28/12/2021 (5h30 - 13h30)

Xã Duy Tân, Duy Phú, NM gạch Phan Ngọc Anh, gạch Bàn Sơn, gạch An Hòa, di tích Mỹ Sơn, KS Champa

Ngày 28/12/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm  Duy Tân 1, 2, 3 ODA

Ngày 29/12/2021 (6h00 - 11h00)

Xã Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 24/12/2021 (7h00 - 11h30)

Thôn Nhị Dinh 3 xã Điện Phước

Ngày 26/12/2021 (7h00 - 16h00)

Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam; Công ty TNHH Khải Thiện; Công ty TNHH Việt Vương 2; Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Quảng Nam (T1+T2); Chi nhánh Công ty TNHH UNI-PRESIDENT Việt Nam tại Quảng Nam (T1-T4); Công ty TNHH

MAKITECH Việt Nam; Công ty TNHH Sasaki Shoko Việt Nam (T1+2); Công ty TNHH M&H Industry Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam; Công ty TNHH HansumVina Việt Nam; Công ty  TNHH SEN DAITECHO Việt Nam; Công ty Cổ phần Điện Máy R.E.E; Công ty Cổ phần Green Planet

Ngày 26/12/2021 (7h30 - 14h30)

Công ty giầy Rieker Việt Nam (cơ sở 2)

Ngày 27/12/2021 (8h00 - 11h00)

Khối phố Giang Tắc phường Điện Ngọc

Ngày 28/12/2021 (13h30 - 16h30)

Thôn Triêm Nam, thôn Đông Khương 2 và trạm bơm Điện Phương

Ngày 29/12/2021 (7h30 - 11h30)

Một phần khối Ngọc Vinh phường Điện Ngọc

Ngày 29/12/2021 (13h30 - 16h30)

Một phần khối Ngọc Vinh, đường Trần Hưng Đạo phường Điện Ngọc

Ngày 30/12/2021 (7h30 - 11h30)

Các thôn Phong Ngũ Tây, Phong Lục Đông xã Điện Thắng Nam

Ngày 30/12/2021 (7h30 - 11h30)

Khối phố Quảng Lăng 1,2,4 phường Điện Nam Trung

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 27/12/2021 (7h30 - 12h30)

Trạm Xuân Đông

Ngày 27/12/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm Thị trấn 6

Ngày 27/12/2021 (13h30 - 16h30)

Trạm Bơm Phú Sơn

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 24/12/2021 (13h30 - 16h30)

Thị trấn Thạnh Mỹ, xã Cà Dy, TaBhing, Tà Pơ

Ngày 26/12/2021 (13h00 - 19h00)

Thị trấn Thạnh Mỹ, xã Cà Dy, TaBhing, Tà Pơ

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 28/12/2021 (7h30 - 14h30)

Thôn La Đàn, xã Zơ Ngây

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 25/12/2021 (7h30 - 15h30)

Xã A Nông

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18.12 đến ngày 24.12.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/12/2021 đến ngày 24/12/2021 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11.12 đến ngày 17.12.2021

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/12 đến ngày 17/12/2021 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 4.12 đến ngày 10.12.2021

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/12 đến ngày 10/12/2021 với nội dung như sau: