Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 2.7 đến ngày 8.7.2022

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02/07/2022 đến ngày 08/07/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, xử lý rỉ dầu, phóng điện, phát nhiệt, quá tải MBA có thể gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 3/7/2022 (04h00-05h00 và 11h00-12h00)

Xã Tam Nghĩa, Tam Mỹ Tây

Ngày 3/7/2022 (4h00 - 12h00)

Một phần TT Núi Thành, xã Tam Hiệp, Tam Mỹ Đông gồm các Trạm: Khương Thọ, Khương Thọ 2, 617 T2, Vân Trai 2, May Như Thành, May MT, Khương Mỹ 2, Khương Mỹ 1, Xóm Chèm-Ngòi Tranh, Vân Trai, Tam Mỹ 1, May Tiến Thành, Tam Mỹ Đông 2, 3, 3-1, 4, 5, Tịch Tây 2, Khối 6, TĐC TT Tam Hiệp, Đập Bà Quận, TT Thể Thao Huyện, NaSa T2_NLMT

Ngày 5/7/2022 (04h00-05h00 và 15h00-16h00)

Trạm Tam Hòa 5

Ngày 5/7/2022 (04h00 - 16h00)

Toàn bộ xã Tam Hòa, xã Tam Hải, các trạm: Đông Thạnh Tây, UB Tam Hòa, HTX Tam Hòa, Đoàn Thị Chức, Võ Đăng Lâm, Đào Duy Tam, Nguyễn Văn Đông, Đặng Ngọc Danh, Ốc Hương Tam Hải, LeDoMain, Nguyễn Hữu Thê, Ngô Phê, Phạm Tân, UB Tam Hải, Lê Văn Dự, Phạm Đăng Nghĩa, Thuận An, Huỳnh Ngọc Khải, Thuận An 2, Lê Công Dương, Huỳnh Tiến Dũng, Huỳnh Tấn Đạo, Đào Duy Thế

Ngày 6/7/2022 (5h00 - 7h00)

Trạm Tam Sơn 8

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 3/7/2022 (5h00 - 9h00)

KDC Nam Nguyễn Huệ Khối phố Hương Trung, Phường Hòa Hương

Ngày 4/7/2022 (5h00 - 8h00)

Khối phố Đồng Sum, Phường Trường Xuân

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 3/7/2022 (6h00 - 10h00)

Trạm Dừng Chân Bình An

Ngày 6/7/2022 (5h00 - 11h00)

Trạm TT Sát hạch lái xe

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 3/7/2022 (5h00 - 11h00)

Trạm Vạn Ghe, Tân An 7

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 3/7/2022 (5h00 - 16h00)

Xã Phước Lộc, Thôn 1B xã Phước Thành

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 5/7/2022 (5h00 - 09h00)

Thôn Bà Rén-xã Quế Xuân 1- huyện Quế Sơn

Ngày 5/7/2022 (6h00 - 10h00)

Trạm Trung đoàn 574, Thôn Dùi Chiêng - xã Phước Ninh

Ngày 6/7/2022 (6h00 - 08h30)

Thôn Phước Thượng-Xã Quế Thuận, Thôn Đồng Thành-Xã Quế Châu

Ngày 7/7/2022 (6h00 - 08h30)

Thôn Phước Thành-Xã Quế Châu

Ngày 8/7/2022 (5h00 - 08h00)

Thôn Thắng Đông-Xã Quế An

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 7/7/2022 (6h00 - 08h30)

Thôn Lập Đông -Xã Quế Lộc

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 3/7/2022 (04h30 - 11h30)

Thôn Mậu Hòa, Thôn 1, Thôn Nam Thành, thôn An Thành xã Duy Trung và Trạm năng lượng mặt trời Miền Trung.

Ngày 4/7/2022 (5h00 - 11h00)

Thôn 1, Thôn Đông Bình, Thôn Trà Đông, thôn Hà Thuận xã Duy Vinh

Ngày 5/7/2022 (5h00 - 11h00)

Trạm Bơm Xuyên Đông

Ngày 5/7/2022 (5h00 - 9h30)

Thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước

Ngày 6/7/2022 (5h00 - 11h30)

Thôn Thạnh Xuyên, thôn An Thạnh, thôn Tịnh Yên xã Duy Thu, Trạm chế biến đá Duy Thu, Trạm Thủy lươi hóa đất màu Duy Thu

Ngày 7/7/2022 (5h00 - 11h00)

Khối phố Mỹ Hòa, TT Nam Phước

Ngày 8/7/2022 (5h00 - 11h00)

Thôn Phú Bông, xã Duy Trinh

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 4/7/2022 (5h00 - 8h00)

Thôn Viêm Tây 2 và một phần thôn Bồ Mưng 1, Bồ Mưng 2 xã Điện Thắng Bắc

Ngày 5/7/2022 (5h00 - 7h00)

Công ty Cổ Phần Nhựa Miền Trung

Ngày 7/7/2022 (5h00 - 7h30)

Công ty TNHH Hydra Việt Nam

Ngày 7/7/2022 (5h00 - 7h00)

Công Ty TNHH Tân Nam Ngọc, Công ty TNHH LOGO Việt Nam, Chi Nhánh Công ty CP Phát Triển Đô thị & Khu Công Nghiệp QN-ĐN tại Tỉnh Quảng Nam

Ngày 8/7/2022 (5h00 - 11h00)

Công ty TNHH MTV Vải Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 8/7/2022 (5h00 - 11h00)

Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28.6 đến ngày 1.7.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/06/2022 đến ngày 01/07/2022 với nội dung như sau:

Công ty Điện lực Quảng Nam thông báo dừng duy tu, bảo dưỡng lưới điện từ 21.6 đến 26.6.2022

P.V |

(PR) - Để đảm bảo cấp điện liên tục phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đợt nắng nóng này, Công ty Điện lực Quảng Nam tạm dừng tất cả công tác duy tu, bảo dưỡng lưới điện làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện từ ngày 21/06/2022 đến ngày 26/6/2022.

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18.6 đến ngày 24.6.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/06/2022 đến ngày 24/06/2022 với nội dung như sau: