Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29.4.2022 đến ngày 6.5.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29.4.2022 đến ngày 6.5.2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 1/5/2022 (7h00 - 17h00)

Công ty TNHH MTV đầu tư PTHT KCN và Đô thị Chu Lai Trường Hải

Ngày 4/5/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm Tam Tiến 8

Ngày 4/5/2022 (7h00 - 15h00)

Trạm Tam Thạnh 1, 1-1, Trung Hòa 1

Ngày 4/5/2022 (13h00 - 16h00)

Trạm Tam Tiến 1

Ngày 5/5/2022 (8h00 - 12h00)

Trạm Tam Trà T2

Ngày 5/5/2022 (8h00 - 12h00)

Trạm Tam Trà T1

Ngày 6/5/2022 (7h00 - 15h00)

Trạm An Tân 2

Ngày 6/5/2022 (8h00 - 16h00)

Trạm An Tân 5

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 6/5/2022 (7h00 - 13h00)

Khối phố Hường Trà Đông, Hương Trà Tây, phường Hòa Hương

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 5/5/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm Thủy Sản Phú Ninh

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 5/5/2022 (6h30 - 17h30)

Trạm Số 5, một phần Tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 4/5/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Trà Quân

Ngày 4/5/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm Xây Dựng

Ngày 4/5/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Hà Lam 6

Ngày 4/5/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm Hà Lam 1/2

Ngày 5/5/2022 (6h30 - 11h00)

Thôn Quý Thạnh, xã Bình Quý

Ngày 5/5/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Dốc Sỏi

Ngày 5/5/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm Dốc Sỏi 2

Ngày 5/5/2022 (13h00 - 15h00)

Thôn Quý Xuân, xã Bình Quý

Ngày 5/5/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm Bơm Quý Xuân

Ngày 6/5/2022 (6h30 - 16h00)

Thôn Gò Rùa, thôn Ngọc Sơn, xã Bình Phục

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 6/5/2022 (6h00 - 17h30)

Trạm Hiệp Hòa 3, Hiệp 4, Hiệp Hòa 5, Hiệp Hòa 6, Trà Linh Tây

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 29/4/2022 (05h00-06h00 và 12h00-13h00)

Xã Duy Thành

Ngày 29/4/2022 (05h00 - 13h00)

Khối phố Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước.

Ngày 6/5/2022 (7h00 - 17h30)

Thôn Xuân Kỳ và thôn Bến Đền, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 29/4/2022 (05h00 - 13h00)

Thôn Dưỡng Mông xã Quế Xuân 1.

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 30/4/2022 (7h00 - 17h00)

Chi nhánh Công ty PepsiCoVN tại Quảng Nam

Ngày 5/5/2022 (6h30 - 10h30)

Thôn Phong Ngũ Đông, xã Điện Thắng Nam và một phần thôn Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung

Ngày 5/5/2022 (6h30 - 10h30)

Khối Ngọc Tam, phường Điện An

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 4/5/2022 (8h00 - 10h30)

Công ty Huy Phát

Ngày 5/5/2022 (7h00 - 16h00)

Một phần thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 4/5/2022 (6h00 - 18h00)

Trạm NLMT Điện tử Hùng Thiên, NLMT TB-Solar, Thạnh Phú 2, TTCN Đại Chánh

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 29/4/2022 (8h00 - 11h00)

Trạm BTS Mobifone QA09 Trường Sơn, BQL Rừng A Vương.

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.4.2022 đến ngày 29.4.2022

Điện lực Quảng Nam |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.4.2022 đến ngày 29.4.2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16.4 đến 22.4.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/04/2022 đến ngày 22/04/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 9.4 đến 15.4.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/04/2022 đến ngày 15/04/2022 với nội dung như sau: