Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31.7 đến ngày 6.8.2021

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31/07 đến ngày 06/08/2021 trong tỉnh với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 31/7/2021 (5h00 - 6h00) và (13h00 - 14h00)

Tam Xuân 3-5, 3-7, 3-2, 3-6, 3-8, 4-5, 4-2, 4-1, 4-4, 4-3, 4-8, Cục Dự trữ 2, Rác thải Tam Xuân, The Linh_NLMT, Hưng Minh Quang_NLMT, Skylar_NLMT, Đăng Trung_NLMT, PSC_NLMT, Nam Sơn_NLMT, Huy Quân_NLMT

Ngày 31/7/2021 (5h00 - 14h00)

Trạm Tam Xuân 3-4,3-3, Boo Phú Ninh

Ngày 3/8/2021 (5h00 - 14h00)

Trạm Tam Mỹ Tây 1, 3, 2-2, Tam Xuân 4-4

Ngày 4/8/2021 (7h00 - 10h00)

Trạm Vinh Phúc Quảng Nam T1

Ngày 4/8/2021 (13h00 - 17h00)

Trạm Tam Quang 3

Ngày 5/8/2021 (5h00 - 14h00)

Trạm Tam Mỹ Đông 3, 3-1, 2, 5, May Tiến Thành, Tam Xuân 4-5

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 31/7/2021 (6h00 - 9h30)

Trạm Nguyễn Hoàng 1

Ngày 1/8/2021 (7h00 - 10h00)

Trạm CCN Thuận Yên 1

Ngày 2/8/2021 (5h00 - 12h00)

Trạm KDC số 8

Ngày 2/8/2021 (5h30 - 9h30)

Trạm Nguyễn Du 2

Ngày 3/8/2021 (5h00 - 12h00)

Trạm Tam Phú 5, 16

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 31/7/2021 (6h00 - 10h30)

Trạm Phú Trà 2 xã Tam Thái

Ngày 1/8/2021 (5h00 - 13h30)

Trạm Xăng dầu Kỳ Lý

Ngày 3/8/2021 (6h00 - 10h30)

Trạm Tam Phước 7 xã Tam Phước, trạm Tam Lãnh 7-8 xã Tam Lãnh

Ngày 4/8/2021 (6h00 - 10h30)

Trạm Tam Lộc 3 xã Tam Lộc

Ngày 5/8/2021 (6h00 - 11h00)

Trạm Tam An 7 xã Tam An

Ngày 5/8/2021 (6h00 - 10h30)

Trạm Tam Lãnh 3 Redu xã Tam Lãnh

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 31/7/2021 (6h00 - 11h00)

Trạm UB Tiên Thọ, xã Tiên Thọ

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 1/8/2021 (6h30 - 12h00)

Xã Trà Nú

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 31/7/2021 (6h00 - 12h00)

Trạm Trà Quân, Trà Quân 2

Ngày 2/8/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm TĐC CS Giao thông

Ngày 3/8/2021 (5h30 - 12h00)

Xã Bình Quế, một phần xã Bình Phú

Ngày 4/8/2021 (5h00 - 12h30)

Trạm Thái Đông

Khu vực: Huyện Hiệp Đức, Phước Sơn

Ngày 31/7/2021 (8h00 - 11h00)

Trạm Tân An 1

Ngày 31/7/2021 (4h30 - 13h00)

Trạm Phước Đức 1, 2, 3, 4, 1B, 4B, Công ty 666, Xã Bình Lâm, trạm Bình Sơn 5, Thôn 1A, 1B Bình Sơn, Thăng Phước 3, An Lâm

Ngày 2/8/2021 (7h30 - 9h30)

Trạm VI-JA

Ngày 2/8/2021 (9h30 - 11h00)

Trạm Hợp tác xã Hiệp Thuận

Ngày 2/8/2021 (14h00 - 15h30)

Trạm T2 Kim Thành Lưu

Ngày 4/8/2021 (5h00 - 15h00)

Trạm Thôn 2,3 Phước Thành, Phước Thành 4A

Ngày 4/8/2021 (5h30 - 13h30)

Xã Phước Ninh, Quế Lâm

Khu vực: Huyện Quế Sơn, Nông Sơn

Ngày 3/8/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm Tín đăng Khang

Ngày 4/8/2021 (6h00 - 12h00)

Trạm Quế Phú 3-1,3-2,3-3,3-4,3-2-1, Hoàng Châu Giang

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 2/8/2021 (5h00 - 11h00)

Trạm Ươm tơ Duy Trinh

Ngày 2/8/2021 (5h00 - 10h00)

Trạm Thu Bồn

Ngày 2/8/2021 (6h00 - 10h30)

Trạm Bàn Thạch

Ngày 3/8/2021 (5h00 - 15h00)

Trạm ươm tơ Điện Quang

Ngày 3/8/2021 (6h00 - 10h00)

Trạm Thọ Xuyên 2

Ngày 3/8/2021 (13h30 - 16h30)

Trạm Thôn 4 Duy Nghĩa T1

Ngày 4/8/2021 (6h00 - 11h30)

Trạm TLH ĐM Điện Trung 2

Ngày 4/8/2021 (13h30 - 17h00)

Trạm Bơm Điện Trung 2-1

Ngày 5/8/2021 (6h00 - 10h30)

Trạm TĐC Duy Vinh

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 31/7/2021 (5h00 - 14h00)

Thôn Xóm Phường xã Điện Hòa

Ngày 2/8/2021 (5h00 - 14h00)

Thôn Bì Nhai, Kỳ Lam, Kỳ Long xã Điện Thọ, Nhà máy nước sạch Vĩnh Điện tại Điện Phước, trạm bơm Kỳ Lam

Ngày 2/8/2021 (6h00 - 11h00)

Khối 4 thị trấn Vĩnh Điện

Ngày 3/8/2021 (6h00 - 11h00)

Một phần Khối 5 Điện Nam Trung

Ngày 3/8/2021 (7h30 - 10h30)

Công ty TNHH Gas Miền Trung

Ngày 3/8/2021 (7h30 - 9h30)

Thôn Bích Bắc xã Điện Hoà

Ngày 4/8/2021 (6h00 - 11h00)

Thôn La Trung xã Điện Thọ, Công ty TNHH MTV KTTL Đà Nẵng (trạm bơm Bích Bắc)

Ngày 5/8/2021 (7h30 - 9h30)

Thôn Khúc Luỹ xã Điện Minh

Ngày 5/8/2021 (7h30 - 10h00)

Khối 3 thị trấn Vĩnh Điện (tại đường Lê Quý Đôn), Khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 31/7/2021 (7h30 - 9h00)

Khách sạn Đông Dương, Bãi Biềm

Ngày 3/8/2021 (7h30 - 9h30)

Một phần khối Xuân Thuận, Phường Cẩm Phô

Ngày 3/8/2021 (9h30 - 11h30)

Một phần Khối Tu Lê, Lâm Sa, phường Cẩm Phô

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 3/8/2021 (7h00 - 12h00)

Trạm Quảng Đại

Ngày 4/8/2021 (5h00 - 15h00)

Trạm Hòa An

Ngày 4/8/2021 (6h00 - 14h00)

Trạm Ủy ban Đại Minh

Ngày 5/8/2021 (5h00 - 17h00)

Xã Đại Hưng, Trại giam An Điềm, xã Cà Dăng

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 31/7/2021 (7h30 - 11h30)

Một phần trạm Xã Ba 1

Ngày 31/7/2021 (8h30 - 12h30)

Thôn Phú Son

Ngày 2/8/2021 (7h30 - 11h30)

Thôn Chè Nết

Ngày 2/8/2021 (8h30 - 11h00)

Trạm T1 khu du lịch Cổng trời, Thôn A Rớt

Ngày 3/8/2021 (7h30 - 11h30)

Thôn 5

Ngày 4/8/2021 (7h00 - 11h00)

Thôn 4

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện Lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.7 đến ngày 30.7.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.7 đến ngày 30.7.2021 trong tỉnh với nội dung như sau: