Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 6.8 đến ngày 12.8.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/08/2022 đến ngày 12/08/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, xử lý rỉ dầu, phóng điện, phát nhiệt, quá tải MBA có thể gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 9/8/2022 (6h00 - 11h00)

Trạm Tam Quang 2

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 6/8/2022 (7h30 - 11h00)

Khối UBTP Tam Kỳ, Thành ủy Tam Kỳ, Bộ chỉ huy Quân sự TP Tam KỳNgày 6/8/2022 (8h00 - 10h30)

Một phần khối phố Hòa Nam phường Tân Thạnh

Ngày 6/8/2022 (14h00 - 16h30)

Một phần khối phố Mỹ Thạch Trung phường Tân Thạnh

Ngày 6/8/2022 (14h00 - 17h00)

Một phần khối phố Phương Hòa Nam phường Hòa Thuận

Ngày 11/8/2022 (7h30 - 11h00)

KS Mường Thanh

Ngày 12/8/2022 (7h00 - 11h00)

Tổ 4 KP An Hà Nam

Ngày 12/8/2022 (8h00 - 10h30)

Khối phố Mỹ Nam phường An Mỹ

Ngày 12/8/2022 (14h00 - 17h00)

KDC Đồng Hành xã Tam Ngọc

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 10/8/2022 (5h00 - 16h00)

Trạm Tiên Cảnh 7

Ngày 11/8/2022 (6h00 - 10h30)

Trạm thôn 1 Tiên Cảnh

Ngày 12/8/2022 (5h00 - 16h00)

Trạm Tiên Cảnh 2

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 10/8/2022 (6h00 - 10h00)

Trạm CCN Chợ Lò GĐ 3 xã Tam Thái

Ngày 10/8/2022 (6h00 - 11h00)

Trạm Tam Vinh 13; Tam Vinh 1

Ngày 11/8/2022 (6h00 - 11h00)

Trạm Tam Thái  1

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 7/8/2022 (5h30 - 12h00)

Xã Trà Dương, Trà Đông, Trà Nú, Trà Kot

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 8/8/2022 (6h00 - 11h30)

Trạm T1 Bình Đào

Ngày 8/8/2022 (13h30 - 17h30)

Trạm Dốc Mọi

Ngày 9/8/2022 (6h00 - 11h30)

Trạm Huyện Ủy

Ngày 9/8/2022 (13h30 - 17h30)

Trạm Quý Xuân 1

Ngày 10/8/2022 (6h00 - 11h30)

Trạm Cổ Linh

Ngày 10/8/2022 (13h30 - 17h30)

Trạm Tất Viên

Ngày 11/8/2022 (6h00 - 10h30)

Trạm Phước Ấm

Ngày 11/8/2022 (13h30 - 17h30)

Trạm Ngọc Sơn 1

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 6/8/2022 (6h00 - 10h30)

Khối phố An Tây

Ngày 6/8/2022 (6h00 - 9h30)

Trạm Bình Lâm 1

Ngày 9/8/2022 (6h00 - 10h00)

Thôn 2 xã Quế Lưu

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 6/8/2022 (04h00-05h00 và 15h00-16h00)

Xã Quế An, Quế Phong, Trạm Đông Phú 2

Ngày 6/8/2022 (4h00 - 16h00)

Xã Quế Long, thị trấn Đông Phú

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 8/8/2022 (5h00 - 12h00)

Trạm CK 55

Ngày 9/8/2022 (6h30 - 8h30)

Thôn Phước Khánh Bình

Ngày 9/8/2022 (9h00 - 11h00)

Thôn Phú Gia

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 7/8/2022 (6h30 - 15h00)

Thôn Hà Nhuận

Ngày 7/8/2022 (6h30 - 15h00)

Trạm NMN Nam Phước T1

Ngày 8/8/2022 (14h00 - 17h00)

Trạm Phú Đông 2

Ngày 10/8/2022 (5h00 - 14h00)

Thôn 4 xã Duy Hòa

Ngày 12/8/2022 (5h00 - 14h00)

Thôn Nhuận Sơn

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 8/8/2022 (6h00 - 11h00)

Một phần thôn Đông Lãnh xã Điện Quang

Ngày 9/8/2022 (6h00 - 11h30)

Công ty TNHH Duy Minh, Khối Ngọc Vinh, khối Câu Hà, KĐT 1B phường Điện Ngọc

Ngày 9/8/2022 (6h30 - 11h30)

KDC Số 2 Điện Thắng Trung

Ngày 11/8/2022 (6h00 - 10h30)

Một phần thôn Đông Lãnh xã Điện Quang

Ngày 11/8/2022 (6h30 - 8h30)

Một phần Khối 3 phường Vĩnh Điện, một phần thôn Bồng Lai xã Điện Minh

Ngày 11/8/2022 (9h00 - 11h00)

Một phần Khối 3, khối 6 phường Vĩnh Điện, một phần thôn Trung Phú xã Điện Minh

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 9/8/2022 (7h30 - 16h30)

KS fivitel

Ngày 10/8/2022 (7h30 - 11h30)

Thôn Thanh Nhì

Ngày 11/8/2022 (6h00 - 10h30)

Một phần khối An Mỹ

Ngày 12/8/2022 (6h00 - 10h30)

Một phần Thôn Đồng Nà, Trảng Suối

Ngày 12/8/2022 (14h00 - 16h30)

Một phần khối Phong Thọ

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 8/8/2022 (6h00 - 8h30)

Trạm Bơm Đại Hiệp

Ngày 8/8/2022 (9h00 - 11h30)

Trạm Phúc Thiện

Ngày 8/8/2022 (14h00 - 17h00)

Trạm Nhà máy giấy Đại Hiệp T1, Nhà máy giấy Đại Hiệp T2

Ngày 9/8/2022 (6h00 - 8h00)

Trạm Bơm Hòa Lợi

Ngày 9/8/2022 (9h00 - 11h00)

Trạm Bơm Hòa Thạch

Ngày 10/8/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm Bơm Châu Sơn

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 9/8/2022 (5h00 - 12h00)

Thôn Pà Dấu II

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 6/8/2022 (04h00-05h00 và 13h0-14h00)

Huyện Đông Giang (trừ xã Mà Cooih, Kà Dăng)

Ngày 6/8/2022 (4h00 - 14h00)

Xã Za Hung, A Rooi

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 6/8/2022 (04h00-05h00 và 13h0-14h00)

Huyện Tây Giang (trừ xã Dang).

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30.7 đến ngày 5.8.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30/07/2022 đến ngày 05/08/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.7 đến ngày 29.7.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/07/2022 đến ngày 29/07/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16.7 đến ngày 22.7.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/07/2022 đến ngày 22/07/2022 với nội dung như sau: