Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 7.8 đến ngày 13.8.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 07/08 đến ngày 13/08/2021 trong tỉnh với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 7/8/2021 (6h00 - 14h00)

Trạm Tam Anh 3-1

Ngày 8/8/2021 (6h00 - 15h00)

Trạm Tam Mỹ Đông 3, 3-1, 2, 5, May Tiến Thành

Ngày 10/8/2021 (5h00 - 14h00)

Trạm Tam Xuân 2-5

Ngày 10/8/2021 (6h00 - 11h00)

Trạm Kỳ Hà 2

Ngày 10/8/2021 (13h00 - 17h00)

Trạm Bãi Rạng

Ngày 11/8/2021 (5h00 - 14h00)

Trạm Tam Xuân 2-4

Ngày 12/8/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm Tam Thạnh 4

Ngày 12/8/2021 (13h00 - 16h00)

Trạm Tam Sơn 5

Ngày 13/8/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm Ức Thịnh

Ngày 13/8/2021 (15h00 - 17h00)

Trạm Hoàng Huy Hưng

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 7/8/2021 (5h00 - 15h30)

Trạm Xăng dầu Kỳ Lý

Ngày 7/8/2021 (6h00 - 15h30)

Trạm Phước Lợi xã Tam Dân

Ngày 10/8/2021 (6h00 - 15h30)

Trạm Nông trường Chiên Đàn xã Tam Đàn

Ngày 11/8/2021 (6h30 - 11h30)

Trạm Phú Mỹ, Phú Mỹ 2, CNSH xã Tam Đàn

Ngày 12/8/2021 (6h30 - 11h30)

Trạm Tam Vinh 2 xã Tam Vinh

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 7/8/2021 (6h30 - 11h30)

Thôn 1 Tiên Cảnh xã Tiên Cảnh

Ngày 10/8/2021 (6h30 - 11h30)

Trạm Tiên Sơn 4 xã Tiên Sơn

Ngày 11/8/2021 (6h30 - 11h30)

Trạm Tiên Sơn 1 xã Tiên Sơn

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 7/8/2021 (6h30 - 15h30)

Sông Tranh 2

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 9/8/2021 (6h00 - 12h00)

Trạm T4 Bình Lãnh, UB Bình Lãnh

Ngày 10/8/2021 (6h00 - 12h00)

Trạm T1, T2, T3, T4 Bình An

Ngày 11/8/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm Cẩm Lũ

Ngày 11/8/2021 (9h30 - 11h30)

Trạm Tú Mỹ

Ngày 11/8/2021 (13h00 - 15h00)

Trạm Khánh Vĩnh

Ngày 11/8/2021 (15h30 - 17h30)

Trạm Khánh Vĩnh 2

Ngày 12/8/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm T4 Bình Trung

Ngày 12/8/2021 (9h30 - 11h30)

Trạm Kế Xuyên 2

Ngày 12/8/2021 (13h00 - 15h00)

Trạm Đồng Xuân

Ngày 12/8/2021 (15h30 - 17h30)

Trạm Trà Sơn

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 7/8/2021 (7h00 - 10h00)

Trạm Quế Thọ 5, 5.1

Ngày 7/8/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm CCN Bà Huỳnh

Ngày 10/8/2021 (6h30 - 9h30)

Trạm Phước Trà 1

Ngày 12/8/2021 (6h30 - 11h00)

Trạm Hiệp Hòa 4

Ngày 12/8/2021 (8h00 - 10h00)

Trạm An Tây

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 12/8/2021 (6h00 - 8h00)

Trạm Thạch Thượng

Ngày 12/8/2021 (7h00 - 9h30)

Trạm Bơm Thượng Vĩnh

Ngày 12/8/2021 (8h30 - 10h30)

Trạm Gia Cát Trung

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 8/8/2021 (6h00 - 11h00)

Trạm Sedo vinaco GĐ4

Ngày 9/8/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm Thôn 5,8 Duy Hòa

Ngày 10/8/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm May Huy Hoàng

Ngày 10/8/2021 (13h30 - 17h00)

Trạm CCN Vân Ly 2

Ngày 12/8/2021 (6h30 - 11h00)

Trạm Thi Phương

Ngày 12/8/2021 (13h30 - 16h00)

Trạm CS Hầm Chiêm Sơn

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 7/8/2021 (5h00 - 15h30)

Thôn Trung Phú 1,2, Thôn Bồng Lai, Khu tái định cư xã Điện Minh, Trạm bơm Điện Bình, Thôn Đông Khương 1, Thanh Chiêm, Triêm Nam, Đông Khương 2, Khu tái định cư xã Điện Phương, Chiếu sáng cầu Câu Lâu (trạm T2), Trạm Bơm Điện Phương, Thuỷ lợi hoá đất màu Khúc Luỹ

Ngày 8/8/2021 (5h30 - 14h30)

Khu đô thị số 9 Điện Ngọc, Khối phố Ngọc Vinh, Ngân Câu, Giang Tắc phường Điện Ngọc, Khu phố chợ Điện Ngọc

Ngày 10/8/2021 (5h00 - 14h00)

Khối phố Câu Nhi Đông phường Điện An

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 9/8/2021 (6h00 - 14h00)

Trạm Phiếm Ái 2

Ngày 10/8/2021 (6h30 - 8h30)

Trạm Bệnh viện Bắc Quảng Nam

Ngày 10/8/2021 (7h00 - 10h00)

Trạm Phú Phong

Ngày 10/8/2021 (7h30 - 9h30)

Trạm Hà Thanh

Ngày 11/8/2021 (6h00 - 14h00)

Trạm Ủy ban Thị trấn 2, Thương mại Đại Lộc

Ngày 11/8/2021 (9h30 - 11h30)

Trạm Đất màu Đại Hòa

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 7/8/2021 (4h30 - 13h30)

Một phần huyện Tây Giang

Ngày 10/8/2021 (7h00 - 11h30)

Thôn Đa Nghi

Ngày 11/8/2021 (7h00 - 11h30)

Thôn Phú Bảo

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện Lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31.7 đến ngày 6.8.2021

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31/07 đến ngày 06/08/2021 trong tỉnh với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.7 đến ngày 30.7.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.7 đến ngày 30.7.2021 trong tỉnh với nội dung như sau: