Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 8.1 đến ngày 14.1.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 08/01/2022 đến ngày 14/01/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 14/1/2022 (7h00 - 9h00)

Trạm Phước Thành 1

Ngày 14/1/2022 (7h00 - 11h00)

Trạm Tam Quang T6

Ngày 14/1/2022 (9h00 - 11h00)

Trạm Phước Thành 4

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 8/1/2022 (07h00-08h00 và 11h30-13h00)

Trạm Bệnh viện Y học Dân tộc

Ngày 8/1/2022 (6h30 - 14h30)

Trạm Nguyễn Du 1

Ngày 9/1/2022 (7h00 - 8h00 và 14h00 - 15h00)

Trạm Tam Phú, An Phú, Tam Thanh, 01 phần xã Tam Thăng

Ngày 9/1/2022 (7h00 - 15h00)

Trạm Mẹ Thứ

Ngày 9/1/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Phân xưởng BTLT; T2 Vinaconex 25

Ngày 9/1/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Giày da T4

Ngày 9/1/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm Pashion Garments

Ngày 9/1/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm Wendler Interlining

Ngày 9/1/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm  O.C Vina

Ngày 11/1/2022 (7h00 - 16h30)

Trạm KDC Trường Đồng

Ngày 11/1/2022 (13h30 - 15h00)

Trạm Tam Phú 6, 10

Ngày 12/1/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Trường Xuân 2-2

Ngày 14/1/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Tam Phú 1

Ngày 14/1/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm An Hà 4

Ngày 14/1/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm An Phú 2; Trạm Tam Phú 7

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 8/1/2022 (7h30 - 17h00)

Trạm Mộc Văn Sĩ, xã Tiên Phong

Ngày 9/1/2022 (7h30 - 16h30)

Trạm Trại heo Tiên Phong, xã Tiên Phong

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 9/1/2022 (8h30 - 14h30)

Trạm T2 TTHC Phú Ninh, TT Phú Thịnh

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 08/1/2022 (6h30 - 13h30)

xã Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 9/1/2022 (7h00 - 9h00)

Trạm Edward

Ngày 9/1/2022 (9h00 - 11h00)

Trạm Domex

Ngày 9/1/2022 (11h00 - 13h00)

Trạm Onewoo

Ngày 9/1/2022 (13h30 - 15h00)

Trạm Onewoo 2

Ngày 9/1/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Gapadent

Ngày 10/1/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Kỳ Trân 2, 4

Ngày 12/1/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Quán Hương, TĐC Thái Phiên

Ngày 12/1/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Bình Phục 5

Ngày 14/1/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Cơ Khí

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 8/1/2022 (8h30 - 12h00)

Trạm CCN Bà Huỳnh

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 14/1/2022 (8h30 - 12h00)

Trạm Giết Mổ

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 8/1/2022 (6h00 - 13h00)

Trạm Đông Phú 1

Ngày 9/1/2022 (7h00 - 14h00)

Trạm HTX Quế Châu

Ngày 10/1/2022 (7h00 - 13h00)

Trạm T4 Quế Thuận

Ngày 10/1/2022 (7h00 - 13h00)

Trạm Phú Dương

Ngày 14/1/2022 (7h00 - 10h30)

Trạm Gỗ Thịnh Việt

Ngày 14/1/2022 (7h00 - 10h30)

Trạm Nước đá Huỳnh Văn Nho

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 8/1/2022 (7h00 - 13h00)

Trạm Trung Nam

Ngày 8/1/2022 (7h00 - 13h00)

Trạm T4 Quế Lộc

Ngày 11/1/2022 (7h00 - 13h00)

Trạm T5 Quế Lộc

Ngày 11/1/2022 (7h00 - 13h00)

Trạm Trung Viên

Ngày 12/1/2022 (7h00 - 10h30)

Trạm Nhiệt điện Nông Sơn

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 10/1/2022 (7h00 - 12h00)

Thôn Câu Lâu Đông, xã Duy Phước và 1 phần TT Nam Phước

Ngày 10/1/2022 (7h00 - 12h00)

Thôn Lang Châu Bắc, xã Duy Phước

Ngày 10/1/2022 (13h00 - 17h30)

Thôn Trung Sơn, xã Duy Phú

Ngày 10/1/2022 (13h00 - 17h30)

Thôn Thọ Xuyên, xã Duy Châu

Ngày 14/1/2022 (7h00 - 12h00)

Một phần Thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa.

Ngày 14/1/2022 (7h00 - 12h00)

Thôn Trung Đông, xã Duy Trung

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 10/1/2022 (7h30 - 10h30)

Trạm HTX NN Điện Ngọc 1

Ngày 10/1/2022 (7h30 - 10h30)

Phòng khám đa khoa khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc

Ngày 10/1/2022 (13h30 - 16h30)

Xí nghiệp chế biến lâm sản Điện Ngọc

Ngày 10/1/2022 (13h30 - 16h30)

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam

Ngày 11/1/2022 (7h30 - 11h30)

Một phần khối Ngọc Tam Điện An

Ngày 13/1/2022 (13h00 - 17h00)

Một phầnThôn Triêm Tây, xã Điện Phương

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 7/1/2022 (7h00 - 9h30)

Một phần Khối Phước Trạch, phường Cửa Đại

Ngày 7/1/2022 (7h00 - 9h30)

Một phần thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh

Ngày 7/1/2022 (8h30 - 11h00)

Một phần Khối Phước Hải, phường Cửa Đại

Ngày 7/1/2022 (8h30 - 11h00)

Một phần Khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu

Ngày 7/1/2022 (10h00 - 12h30)

Trường Hội Nông Dân VN

Ngày 7/1/2022 (10h00 - 12h30)

Một phần Khối Châu Trung, phường Cẩm Nam

Ngày 7/1/2022 (12h30 - 15h30)

Một phần Khối An Bàng, phường Thanh Hà

Ngày 7/1/2022 (13h00 - 15h00)

Một phần Thôn Thanh Tam, xã Cẩm Thanh

Ngày 12/1/2022 (7h00 - 11h00)

Một phần Khối Bàu Súng, phường Thanh Hà, Thôn Bầu Ốc, xã Cẩm Hà

Ngày 12/1/2022 (7h00 - 11h00)

Một phần Khối Bàu Súng, phường Thanh Hà, Thôn Bầu Ốc, xã Cẩm Hà

Ngày 13/1/2022 (7h00 - 11h00)

Một phần Thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 10/1/2022 (7h00 - 8h30)

Trạm Bảo trì Thủy điện A Vương

Ngày 10/1/2022 (7h30 - 14h30)

Trạm Hà Nha

Ngày 10/1/2022 (8h45 - 10h15)

Trạm Hùng Thanh

Ngày 10/1/2022 (10h30 - 12h00)

Trạm Thanh Hải

Ngày 10/1/2022 (13h30 - 15h00)

Trạm Mỏ đá Phú Quý 2

Ngày 10/1/2022 (15h30 - 17h00)

Trạm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

Ngày 11/1/2022 (7h30 - 15h30)

Trạm Bộ Nam

Ngày 11/1/2022 (7h30 - 15h30)

Trạm Mỹ Thuận 2

Ngày 11/1/2022 (8h00 - 15h00)

Trạm Mỹ Nam, Bơm Thuận Mỹ

Ngày 12/1/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm Thị trấn 6

Ngày 12/1/2022 (8h00 - 15h00)

Trạm Ánh sáng Thuận Mỹ

Ngày 13/1/2022 (7h30 - 12h30)

Trạm Bơm Hà Tân

Ngày 13/1/2022 (7h30 - 12h30)

Trạm Bơm Phú Sơn

Ngày 13/1/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Tam Hòa

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 1.1 đến ngày 7.1.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 01/01/2022 đến ngày 07/01/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25.12 đến ngày 31.12.2021

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/12/2021 đến ngày 31/12/2021 với nội dung như sau: