Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới

|

Hôm qua 27.4, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về tăng cường nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm (2011 - 2016) triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 8.4.2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo ở các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và bộ đội biên phòng, cũng như việc góp phần tích cực trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác với nước bạn Lào, từng bước đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế. Theo đó, đến nay đã phối hợp xây dựng 69/3.928 hộ dân miền núi đăng ký tham gia tổ tự quản đường biên cột mốc; 81 tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển với 770 phương tiện/3.850 thuyền viên đăng ký tham gia; xây dựng 39 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, không sinh con thứ 3 trở lên; hoàn thành 60 cột mốc chủ quyền...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh, công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo trong thời kỳ mới là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, góp phần tăng cường đảm bảo an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo. Thông qua hội nghị nhằm tập trung kiểm điểm, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, qua đó tiếp tục đưa ra những chủ trương, giải pháp trong việc xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang và các địa phương có khu vực biên giới của tỉnh phù hợp với tình hình hiện nay. Trong thời gian tới, các cấp ngành cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác biên phòng; tăng cường chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác nắm tình hình trên các địa bàn trọng điểm…

ALĂNG NGƯỚC