Khảo sát về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

N.Q.VIỆT |

Ngày 22.3, triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã tổ chức chuyến khảo sát tại xã bãi ngang ven biển Bình Minh (Thăng Bình).

Năm 2015, UBND xã Bình Minh đã phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” kết hợp với tuyên truyền về Luật biển Việt Nam cũng như thông tin về tình hình biển đảo, thu hút hầu hết tầng lớp nhân dân tham gia. Địa phương đã xây dựng 34 tổ tự quản về an ninh trật tự, 4 chi hội cựu chiến binh tự quản an ninh trật tự, đảm bảo không xảy ra buôn bán ma túy, buôn lậu, vượt biên... Ông Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn công tác biểu dương các kết quả đạt được của xã Bình Minh trong bảo vệ chủ quyền lãnh hải; ghi nhận các đề xuất của địa phương, qua đó kiến nghị với tỉnh và Trung ương có các giải pháp kịp thời, triển khai hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 01 trong thời gian tới.

N.Q.VIỆT