Ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo

ALĂNG NGƯỚC |

Hôm qua 29.3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với các Đài Phát thanh - truyền hình (PT-TH) Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định tổ chức chương trình ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền biển đảo và xây dựng chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo” trên sóng của đài PT-TH các tỉnh, thành khu vực miền Trung.

Nội dung được ký kết chủ yếu là phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động phong trào thi đua Quyết thắng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; phối hợp nâng cao chất lượng tuyên truyền; các mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các xã đảo khó khăn và thực hiện các phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, định kỳ hằng tháng, Đài PT-TH Quảng Nam chủ trì xây dựng nội dung của chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo” về các hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và tìm hiểu kiến thức pháp luật cho ngư dân với thời lượng 10 - 12 phút; đồng thời có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ thông tin cho các đài tỉnh, thành khu vực miền Trung liên quan đến các nội dung tuyên truyền đã được ký kết.

ALĂNG NGƯỚC