Phổ biến pháp luật tại vùng biên giới Tây Giang

HỒNG ANH |

(QNO) - Từ ngày 21 đến 25.11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và phổ biến pháp luật năm 2017 cho gần 1.000 cán bộ, nhân dân 8 xã biên giới huyện Tây Giang (Bha Lêê, A Nông, A Tiêng, Lăng, Tr'Hy, A Xan, Ga Ry và Ch'Ơm).

Thượng tá Quách Thiện Dư – Báo cáo viên của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tuyên tuyền tại Hội nghị
Thượng tá Quách Thiện Dư - báo cáo viên của  BĐBP tỉnh tuyên tuyền pháp luật đến người dân vùng biên giới. Ảnh: H.A

Báo cáo viên BĐBP tỉnh đã thông tin về tình hình an ninh biên giới, kết quả công tác phân giới cắm mốc, một số văn bản pháp luật như Luật Biên giới quốc gia, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 169/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và một số nội dung pháp luật có liên quan.

Đợt phổ biến giáo dục pháp luật lần này nằm trong đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định số 409 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19.4.2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

Đông đảo cán bộ, nhân dân các xã biên giới tham gia Hội nghị
Đông đảo cán bộ, nhân dân các xã biên giới tham gia hội nghị. Ảnh: H.A

Theo đó, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đề án, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân khu vực biên giới, hải đảo.

HỒNG ANH