Tập huấn kỹ năng thuyết minh về tư liệu biển đảo

ALĂNG NGƯỚC |

Hôm qua 17.10, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng thuyết minh về bộ bản đồ và tư liệu chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” cho cán bộ làm công tác văn hóa và thông tin truyền thông tại các địa phương trong tỉnh.

Tại hội nghị, TS. Trần Đức Anh Sơn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP.Đà Nẵng đã chia sẻ kiến thức, kỹ năng thuyết minh theo các nội dung liên quan đến bộ bản đồ và tư liệu chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Trong đó, chủ yếu tập trung các vấn đề về chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua tư liệu và sự thật lịch sử; quá trình khai phá, xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; thư tịch và bản đồ cổ chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, tiềm năng của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp phát triển và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc… Qua đó, góp phần cung cấp chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời cung cấp một số kiến thức giúp nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo quốc gia và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ kỹ năng làm tốt công tác truyền thông, thuyết minh phục vụ triển lãm lưu động tại các địa phương.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức 7 đợt triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các huyện Thăng Bình, Tiên Phước, Duy Xuyên, Nông Sơn, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và TP. Hội An.

ALĂNG NGƯỚC