Tuyên truyền bảo vệ an ninh biên giới cho đồng bào miền núi

ĐĂNG NGUYÊN |

Hôm qua 7.8, tại huyện Nam Giang, Sở Thông tin - truyền thông tổ chức tập huấn tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới cho 120 đại biểu là cán bộ chủ chốt xã, thôn, dân quân tự vệ, tổ tự quản đường biên cột mốc, già làng, trưởng bản và người có uy tín của 12 xã trên địa bàn huyện Nam Giang.

Tại đây, các đại biểu đã được nghe những thông tin chung về tình hình biên giới quốc gia trên đất liền, biển đảo của Việt Nam với các nước như Trung Quốc, Lào và Campuchia. Theo đó, Quảng Nam hiện có hơn 170km đường biên giáp với tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào; riêng huyện Nam Giang có chung 70km đường biên với huyện Đăk Chưng (tỉnh Sê Kông). Trong những năm qua, hai huyện, hai tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ đường biên, tăng tạo tôn dày cột mốc, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự ở vùng biên giới giữa hai huyện, hai tỉnh.

Lớp tập huấn nhằm tuyên truyền và tạo điều kiện giúp đồng bào vùng cao, biên giới ở huyện Nam Giang nắm bắt những thông tin quan trọng, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

ĐĂNG NGUYÊN