Chuyển giao Ban Quản lý các dự án công nghiệp về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định chuyển giao nguyên trạng Ban Quản lý các dự án công nghiệp Quảng Nam trực thuộc Sở Công Thương về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 1.7.2021.

Quyết định nêu rõ, Sở Công Thương, Ban Quản lý các dự án công nghiệp Quảng Nam chuẩn bị tất cả nội dung về nhiệm vụ, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, biên chế, nhân sự, hồ sơ, tài liệu... liên quan để thực hiện việc bàn giao nguyên trạng Ban Quản lý các dự án công nghiệp Quảng Nam về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.

Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng bàn giao nguyên trạng Ban Quản lý các dự án công nghiệp Quảng Nam về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam để thực hiện việc bàn giao đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29.4.2021, tại Công văn số 257, Thường trực Tỉnh ủy đã có kết luận cho ý kiến về sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Quản lý các dự án công nghiệp Quảng Nam. Tiếp đó, ngày 20.5.2021, UBND tỉnh có thông báo kết luận cuộc họp bàn giao Ban Quản lý các dự án công nghiệp Quảng Nam về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.

TAGS