Có 182.616 hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

HOÀNG LIÊN |

Ngày 15.1, Sở Thông tin & truyền thông (TT&TT) hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Năm 2019, trên lĩnh vực công nghệ thông tin, chỉ số sẵn sàng cho phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông ICT Index của Quảng Nam đã tăng 23 bậc so với năm 2018, xếp thứ 18 trên cả nước. Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh đã triển khai mở rộng 20 điểm cầu, kết nối đến tất cả huyện, thị xã, thành phố; 50% số cuộc họp của UBND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố được tổ chức qua hình thức trực tuyến; hệ thống mạng WAN tỉnh đã triển khai kết nối diện rộng cho 58 sở, ban ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố. Năm 2019, toàn tỉnh có 758 thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, có 177 thủ tục cung cấp trực tuyến ở mức độ 4. 

Trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 2.000 trạm BTS, sóng thông tin di động đã phủ đến tất cả trung tâm xã, phường, thị trấn, đường truyền cáp quang đến 97% số xã. Toàn tỉnh hiện có 1.169.375 thuê bao điện thoại, 170.000 thuê bao internet; mật độ điện thoại đạt 72,6 máy/100 dân; mật độ thuê bao internet đạt 10,68 thuê bao/100 dân; 80% số xã có điểm bưu điện và internet đạt chuẩn. Có 117/121 xã đạt tiêu chí số 8 về TT&TT thuộc chương trình nông thôn mới. Quảng Nam có 6.754 hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, 182.616 hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận những nỗ lực ngành TT&TT Quảng Nam đạt được trong năm 2019 và đề nghị toàn ngành TT&TT cần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua đề án Phát triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh; hoàn tất nâng cấp phần mềm quản lý văn bản, đảm bảo hoạt động thông suốt, hoàn thành trước tháng 6.2020. Tích cực nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, có giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị... Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Chính phủ và và Đề án 1650 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển hệ thống điểm bưu điện văn hóa xã. Trên lĩnh vực báo chí - xuất bản, Sở TT&TT cần làm tốt công tác quy hoạch báo chí, báo cáo UBND tỉnh theo đúng lộ trình đề ra...

TAGS