Cung cấp 177 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

CHÂU NỮ |

(QNO) - Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đến nay các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã cung cấp 757 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 177 DVCTT mức độ 4. Trong đó, có 232 DVCTT mức 3 có phát sinh hồ sơ và 50 DVCTT mức 4 có phát sinh hồ sơ.

Tính đến cuối tháng 6, số hồ sơ DVCTT mức độ 3 là 2.495/11.408 hồ sơ tiếp nhận (cả trực tuyến và không trực tuyến), mức độ 4 là 2.602/5.497 hồ sơ tiếp nhận (cả trực tuyến và không trực tuyến).

Một số đơn vị có số lượng hồ sơ trực tuyến khá cao như Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, huyện Thăng Bình, Tiên Phước, TP.Tam Kỳ.

TAGS