Cung cấp 757 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 177 dịch vụ mức độ 4

X.Phú |

(QNO) - Sáng nay 4.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh vai trò quan trọng của chính quyền điện tử. Ảnh: X.P
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh vai trò quan trọng của chính quyền điện tử. Ảnh: X.P

Theo báo cáo của Sở Thông tin và truyền thông, năm 2019 UBND tỉnh đã ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành về triển khai xây dựng chính quyền điện tử như thành lập ban chỉ đạo, kế hoạch hành động, các đề án, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin...

Đến nay, đã đưa vào vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Tất cả 19 sở, ban ngành cấp tỉnh, 18 huyện, thị xã, thành phố triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử để theo dõi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Tỉnh cũng đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến với 757 dịch vụ mức độ 3, 177 dịch vụ mức độ 4; liên thông 3 cấp văn bản điện tử và kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ, kết nối hệ thống Q-Office của tỉnh với trục quốc gia. Các sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố đã kết nối liên thông phần mềm Q-Office với trục liên thông văn bản của tỉnh để gửi nhận văn bản điện tử.

Cũng theo Sở Thông tin và truyền thông, việc triển khai hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được tập trung thực hiện. Hiện các ngành đang xây dựng 24 hệ thống thông tin chuyên ngành, như Sở LĐ-TB&XH, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở Nội vụ...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, xây dựng chính quyền điện tử là nhiệm vụ quan trọng trong thời đại công nghiệp 4.0, nhất là với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Quảng Nam là trọng điểm kinh tế miền Trung nên việc xây dựng chính quyền điện tử càng có ý nghĩa.

“Không nhất thiết phải tổ chức các cuộc họp truyền thống mà chuyển sang trực tuyến để công tác chỉ đạo, điều hành được nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời, khi xây dựng chính quyền điện tử cần quan tâm đến đội ngũ con người phải tương thích, đáp ứng yêu cầu” - ông Thanh nhấn mạnh.

TAGS