Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công tỉnh và quốc gia

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Giao diện Cổng dịch vụ công tỉnh Quàng Nam
Giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Nam (ảnh chụp màn hình). Ảnh: A.B

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến (nhóm dịch vụ công). Rà soát tên thủ tục hành chính (TTHC) tại Quyết định số 1776/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020 để tích hợp 30% số lượng dịch vụ công trực tuyến đang triển khai theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Khẩn trương báo cáo nhiệm vụ số hóa kết quả giải quyết TTHC để tổng hợp, trình ban hành kế hoạch triển khai, trước ngày 30.7.2020. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý các hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và giải đáp, hỗ trợ các cuộc gọi tới tổng đài.

Truyền thông và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45 của Chính phủ và vận hành các hệ thống trực tuyến để thực sự tạo bước chuyển của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với người dân, doanh nghiệp.

Công an tỉnh triển khai dịch vụ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền cấp phòng, cấp đội tại Cục Cảnh sát giao thông và 63 tỉnh, thành phố trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 7.2020 theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông và Văn phòng Chính phủ. Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai 2 dịch vụ công trong tháng 7.2020 theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông khẩn trương hoàn thành việc tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công tỉnh kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 7.2020.

TAGS